Z znanjem do boljšega zdravja

Ponovna uvedba domače karantene za visokorizične tesne stike oseb s potrjenim COVID-19

21. 04. 2020

Zaradi umirjanja epidemiološke situacije glede novega koronavirusa v Sloveniji in postopnega sproščanja sistemskih ukrepov za zamejitev širjenja novega koronavirusa bo po 22. 4. 2020 ponovno uvedena domača karantena za osebe, ki bivajo v skupnem gospodinjstvu z bolnikom s potrjenim COVID-19, in za ostale visokorizične tesne stike po presoji epidemiologa. 
Karantena bo odrejena za 7 dni s testiranjem na okužbo z virusom SARS-CoV-2 ob koncu karantene. Če bo test ob koncu sedemdnevne karantene negativen, se bo karantena zaključila. V primeru pozitivnega testa bo izbrani zdravnik osebi odredil izolacijo. Osebam, ki bodo testiranje odklonile, se bo karantena avtomatično podaljšala še za en teden (skupno trajanje karantene bo v tem primeru 14 dni).