Z znanjem do boljšega zdravja

Ponovna širitev mreže zdravih šol – povabilo šolam na dolenjskem, da se vključijo v program

12. 03. 2019
V letošnjem letu lahko šole, ki se do zdaj niso odločile sodelovati v Programu slovenske mreže zdravih šol, vključijo. Več kot 90 % Zdravih šol je ocenilo delovanje mreže v celotnem obdobju kot uspešno ali zelo uspešno in bi priporočilo vključitev tudi drugim šolam – to je še eden od argumentov, da vas povabimo v našo družbo. Spodaj najdete vsa pojasnila in navodila, kje se lahko v program prijavite.

Program slovenske mreže zdravih šol deluje že 25 let. Vse skupaj se je začelo z mrežo 12. šol, katerim so se še s štirimi širitvami priključile številne šole in dijaški domovi. Danes je v ta program skupaj vključenih že 374 ustanov ( 301 osnovnih šol, 63 srednjih šol, 9 dijaških domov, 1 Zavod za otroke s posebnimi potrebami, kar pomeni 66 % vseh slovenskih OŠ oz. 57 % vseh OŠ, SRŠ in dijaških domov). V letošnjem letu dajemo znova možnost šolam, ki se še niso odločile sodelovati, da se pridružijo. V ZR Novo mesto in del Posavja je vključenih že 42 zavodov, kar kaže na stabilnost mreže šol, ki poskušajo s sistematičnim delom ohranjati in izboljševati zdravje na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju za učence, učitelje in starše.
Več kot 90 % Zdravih šol je ocenilo delovanje mreže v celotnem obdobju kot uspešno ali zelo uspešno in bi priporočilo vključitev tudi drugim šolam – to je še eden od argumentov, da vas povabimo v našo družbo.
Podrobnejša predstavitev programa Slovenske mreže zdravih šol s pogoji za prijavo je objavljena na spletni strani na naslednji povezavi.

Svojo prijavo pošljite do 31. marca 2019:
o na e- naslov: Mojca.Bevc@nijz.si IN
o po pošti na naslov:
Nacionalni inštitut za javno zdravje
Slovenska mreža zdravih šol – PRIJAVA
Trubarjeva 2
1000 Ljubljana

O izboru novih članic v Slovensko mrežo zdravih šol boste šole obveščene do konca aprila 2019.

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na Mojco Bevc, e-naslov: Mojca.Bevc@nijz.si