Z znanjem do boljšega zdravja

Policiklični aromatski ogljikovodiki (PAH) v hrani in njihov vpliv na zdravje

26. 03. 2015
Policiklični aromatski ogljikovodiki (PAH) predstavljajo veliko skupino organskih spojin, katerih izpostavljenost iz hrane in okolja je treba zaradi njihovih negativnih vplivov na zdravje zmanjševati na najnižjo možno raven. Se ne akumulirajo, vendar se v telesu intenzivno presnavljajo, pri čemer nastajajo produkti, ki so lahko rakotvorni.

Celoten prispevek je objavljen na naslednji povezavi, objavljen pa je tudi v januarski številki mesečne publikacije eNBOZ.