Z znanjem do boljšega zdravja

Prvi prenos dokazan virusa aviarne influence A(H5N8) s perutnine na ljudi

26. 02. 2021
V začetku decembra 2020 so na perutninski farmi v astrahanskem okrožju (Ruska federacija) zaznali prve primere pogina perutnine. Pogin med perutnino se je stopnjeval, v naslednjih dveh tednih je poginila približno desetina jate. Vzorci, odvzeti perutnini, so potrdili okužbo z visoko patogeno (angl. = higly pathogenic) aviarno influenco A(H5N8) (kratica: HPAI A(H5N8)). Uvedli so ukrepe za preprečevanja širjenja virusa (prepoved gibanja, razkuževanje, uničenje okužene jate) s prizadete farme na druge farme in prostoživeče ptice.

V skladu s splošno sprejetimi priporočili so pričeli spremljati zdravstveno stanje zaposlenih na okuženi perutninski farmi. Pri določenem številu zaposlenih so odvzeli kužnine zgornjih dihal (kljub temu, da okužba pri ljudeh še ni bila dokazana) in jim profilaktično predpisali protivirusna zdravila. Spremljali so tudi zdravstveno stanje oseb, ki živijo v skupnem gospodinjstvu oz. drugih bližnjih stikov zaposlenih na perutninski farmi. Nihče od zaposlenih ali njihovih bližnjih ni zbolel z znaki akutne okužbe.  

V sedmih od 37 odvzetih nosno-žrelnih brisih so potrdili prisotnost RNA virusa aviarne influence A(H5N8), v enem primeru so uspeli virus tudi izolirati. Celoten genom so sekvencirali in ugotovili, da  gen za hemaglutinin (HA) virusov pripada genetski skupini (angl. = clade) H5 HA 2.3.4.4b. Pri sedmih zaposlenih s prisotnim virusom HPAI (H5N8) so zaznali še pojav specifičnih protiteles s testom mikronevtralizacije.

Na osnovi epidemiološkega spremljanja in viroloških analiz je možno zaključiti, da je ob izbruhu HPAI A(H5N8) med perutnino, prišlo do okužbe pri ljudeh. Genetsko skupino 2.3.4.4b virusa aviarne influence A(H5N8), ki ji pripada astrahanski izolat, so v letu 2020 našli pri perutnini ali prostoživečih pticah v Bolgariji, Romuniji, Združenem kraljestvu, Ruski federaciji, Egiptu, Nemčiji, Iraku, Kazahstanu, na Češkem, Madžarskem, Japonskem, Nizozemskem in na Poljskem. Vsakoletne spomladne in jesenske selitve ptic predstavljajo tveganje za širjenje visokopatogenih virusov aviarne influence, zato pojav izbruhov ne preseneča.

Evropski center za nadzor bolezni (European Centre for Disease Control and Prevention) je zaradi okužb v Ruski federaciji ponovno ocenil tveganje, ki ga predstavlja virus aviarne influence A(H5N8) za ljudi. Na osnovi dostopnih epidemioloških in viroloških podatkov so strokovnjaki ECDC zaključili, da je verjetnost prenosa izjemno majhna, saj so bili v Evropi od leta 2014, ko se je sev prvič pojavil, številni posamezniki izpostavljeni možnosti okužbe, pa do okužbe ni prišlo. Še vedno velja, da je ta virus slabo prilagojen na človeške celice.  ECDC ocenjuje tveganje za splošno populacijo kot izjemno majhno, tveganje za zaposlene na perutninskih farmah pa za majhno. 

Ne glede na majhnost tveganja, pa previdnost pri ravnanju s prostoživečimi pticami ni odveč– ljudje naj se izogibajo stikom s poginulimi prostoživečimi pticami.

Algoritem ukrepanja je dosegljiv na naslednji povezavi.