Prepovedane droge

Pojav novih psihoaktivnih snovi in droge 5-MeO-MiPT v Sloveniji

15. 03. 2016
V zadnjih letih se problematika, povezana s pojavljanjem in uporabo novih psihoaktivnih snovi, povečuje.

V obdobju od leta 2005 do 2014 je bilo na ozemlju Evropske unije (EU) zaznanih več kot 450 NPS. Po podatkih Sistema za zgodnje opozarjanje na pojav novih psihoaktivnih snovi naraščanje njihovega števila po letu 2013 beležimo tudi v Sloveniji. Tako je Nacionalni forenzični laboratorij GPU-MNZ v letu 2014 analiziral 59 različnih novih psihoaktivnih snovi, od tega je bilo 38 takšnih, ki so se v Sloveniji pojavile prvič, v letu 2015 pa so analizirali nove psihoaktivne snovi v več kot 100 primerih.

Do sedaj je Policija v Sloveniji snov 5-MeO-MiPT v obliki tablet zasegla trikrat, in sicer dvakrat v letu 2013 (9 tablet v Celju in 10 tablet v Mariboru) in enkrat v letu 2014 (208 tablet v Mariboru). Poleg tega je bil v letu 2013 na Združenje DrogArt prinesen vzorec  (1 tableta), za katerega je bilo z analizo opravljeno v Nacionalnem forenzičnem laboratoriju ugotovljena snov 5-MeO-MiPT.

Center za zastrupitve UKC Ljubljana pa je v letu 2014 obravnaval eno zastrupitev s to snovjo.

V letih 2015 in 2016 partnerji Sistema za zgodnje opozarjanje na pojav novih psihoaktivnih snovi 5-MeO-MiPT niso zaznali, je pa bila ta snov leta 2013 uvrščena v Uredbo o razvrstitvi prepovedanih drog.

Snov 5-MeO-MiPT se uvršča med psihedelične droge. Po poročanju uporabnikov povzroča evforijo ter okrepi občutenje zvoka, barv in slik. Med negativnimi učinki uporabniki navajajo nespečnost, stiskanje v prsih, pospešeno bitje srca, občutenje strahu in paniko.

Združenje DrogArt pri svojem delu opaža, da se nove psihoaktivne snovi uporabnikom prodajajo tudi kot klasične droge (npr. v tabletkah ekstazija, kot amfetamin itd.). DrogArt zato uporabnike opozarja,  naj droge pred uporabo testirajo in naj bodo pri uporabi vedno previdni. Uporabnikom svetujejo, naj v družbi pazijo drug na drugega in naj vedno nekomu povedo, kaj in koliko droge so uporabili. V primeru zapletov naj pokličejo pomoč.

V Sloveniji je bil v letu 2015 v okviru nevladnih organizacij vzpostavljenih 6 točk, kamor lahko  uporabniki prinesejo vzorec novih psihoaktivnih snovi v anonimno testiranje, skupaj imamo zdaj v Sloveniji 8 tovrstnih točk (dve v Ljubljani, ena v Kopru, ena v Novi Gorici, ena v Kranju, dve v Mariboru in ena na Ptuju).  


Celotno obvestilo je na voljo tudi na naslednji povezavi.