Z znanjem do boljšega zdravja

Pojasnilo o napotkih za ravnanje ob škropljenju s fitofarmacevtskimi sredstvi

03. 07. 2019
Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) pogosto svetujemo javnim zavodom, ki se na nas obračajo z vprašanji z različnih področij javnega zdravja. V mesecu maju so se na nas obrnili iz OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu s prošnjo za priporočila glede ukrepov, ki jih lahko izvaja šola sama, da bi znižala morebitno izpostavljenost otrok fitofarmacevtskim sredstvom v času škropljenja hmelja. Podali smo spodaj navedena priporočila, ki so splošno uporabna za zmanjšanje možne izpostavljenosti nevarnostim, ki bi lahko v naše okolje prišle z zrakom.

V odgovoru smo pojasnili, da je pred dovoljenjem za promet fitofarmacevtskega sredstva ocenjeno tveganje za zdravje ljudi glede na njegovo predvideno uporabo. Če je zaznano tveganje pri predvideni uporabi posameznega sredstva, ga v Sloveniji ni mogoče registrirati in ga ni dovoljeno uporabljati. Seveda pa je zaradi varovanja zdravja v našem bivanjskem okolju, kjer smo vsakodnevno izpostavljeni številnim kemikalijam, zelo pomembno da ukrepamo preventivno in znižamo izpostavljenost kemikalijam vseh vrst.

Osnova pravilne in varne uporabe fitofarmacevtskih sredstev na hmelju in tudi drugih kulturah je, da lastniki hmeljišč oz. izvajalci škropljenja izpolnjujejo zahteve veljavnih predpisov (vključno s Pravilnikom o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev, ULRS 71/14). V primeru kršitev posreduje pristojni Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.

Z namenom, da bi čim bolj znižali morebitno izpostavljenost otrok, smo priporočili ukrepe, ki jih šola lahko izvaja. Ti so:

  • Pred škropljenjem odstranite zunanje predmete (igrače, pripomočke), ki jih je mogoče odstraniti, ostale pripomočke poskušajte pokriti z neprepustnim materialom.
  • Med škropljenjem oz. neposredno po škropljenju se ne zadržujte zunaj.
  • Med škropljenjem oz. neposredno po škropljenju preprečite zračenje v delih šole, kamor bi lahko zanašalo škropivo.
  • Po škropljenju se ne zadržujte na površinah, kamor je bilo zaneseno škropivo, dokler se ne posuši.
  • V okviru možnosti sperite (z vodnim curkom) nezavarovane predmete (igrala, pripomočke) in jih obrišite do suhega, ali jih znova uporabite po tem, ko se sami posušijo.
  • Predlagamo, da se z izvajalci škropljenja poskušate dogovoriti, da se škropljenje hmelja izvaja v večernih in ne v jutranjih urah. Še bolje, da se izvaja samo ob sobotah ali nedeljah, ko ni šolskih dejavnosti. Prav tako se poskušajte pogovoriti o možnosti uporabe pregrad (pomičnih ali stalnih), ki bi zmanjšale morebiten zanos škropiva.
  • V primeru škropljenja hmeljišča, ki je od športnega igrišča oddaljeno manj kot 20 metrov, v jutranjih urah, predlagamo, da se ta dan športne aktivnosti na igrišču ne izvajajo.

Vse našteto so splošni previdnostni ukrepi, s katerimi lahko varujemo zdravje otrok pred morebitnimi škodljivimi vplivi zaradi škropljenja s fitofarmacevtskimi sredstvi. Podobno velja za preprečevanje možne izpostavljenosti različnim snovem, ki se v obliki delcev ali kapljic širijo po zraku.