Cepljenje - za splošno javnost

Pojasnilna dolžnost pred cepljenjem

22. 05. 2018
Na tem mestu so objavljeni dokumenti in gradiva za zdravnike, kako opraviti pojasnilno dolžnost pred cepljenjem.

Pojasnilna dolžnost je dolžnost zdravnika, da pacienta na njemu razumljiv način seznani z informacijami, ki so pomembne za sprejetje odločitve o zdravljenju, in je nujna predpostavka za uresničevanje pravice do svobodnega odločanja o lastnem zdravju ter posledično za veljavnost pacientove privolitve v zdravljenje. Pacient ima pravico do obveščenosti o lastnem zdravstvenem stanju, ki izhaja iz 34. člena Ustave RS  in Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP)

Standardni postopek pojasnilne dolžnosti 

Standardni postopek omogoča ustrezno informiranje cepljene osebe oziroma staršev cepljenih otrok o koristih in tveganjih cepljenja. Postopek je obvezen pred začetkom cepljenja ne glede na vrsto cepiva, ne glede na to, ali bo cepljenje v javnem zavodu ali pri zasebnem zdravniku in ne glede na starost cepljene osebe. Informacije o posameznih cepljenjih

Letaki z osnovnimi informacijami o cepljenju proti:


Informacije o boleznih, ki jih preprečujemo s cepljenjem