Cepljenje

Pogosta vprašanja in odgovori glede Elektronskega registra cepljenih oseb in neželenih učinkov po cepljenju (eRCO)

Spodaj so prikazana pogosta vprašanja in odgovori glede Elektronskega registra cepljenih oseb in neželenih učinkov po cepljenju (eRCO)

Pomoč in kontakt

Informacije v zvezi s povezovanjem:

Prvi nivo podpore eZdravja

telefon 080 7299

Strokovna vprašanja (npr. kako se beležijo odmerki idr.):

območni koordinatorji cepljenja - povezava na seznam

ali erco@nijz.si 


 

Ali mora tudi zdravnik zasebnik vzpostaviti prenos podatkov o opravljenih cepljenjih v eRCO?

Po veljavni zakonodaji, ki ureja cepljenje (Zakon o nalezljivih boleznih, Program cepljenja in zaščite z zdravili, Pravilnik o potrdilih, vodenju evidenc in zagotavljanju podatkov o cepljenju, Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva), so izvajalci cepljenja dolžni voditi evidence o opravljenih cepljenjih in zaščiti s specifičnimi imunoglobulini in o njih poročati na NIJZ. Tudi vse neželene učinke po cepljenju je obvezno prijaviti na NIJZ.

Prenos podatkov o opravljenih cepljenjih v eRCO morajo vzpostaviti vsi javni zdravstveni zavodi in tudi vsi zasebniki.

Zanima me v kateri fazi je implementacija uporabe registra po izvajalcih in kako je predvideno zajemanj podatkov o opravljenih cepljenjih, precepljenosti v vmesnem obdobju do popolne operativnosti registra (predvidevam, da v stari spletni rešitvi)?

Vsi javni zavodi (in tudi nekateri večji koncesionarji) podatke v eRCO avtomatizirano prenašajo preko zdravstvenega omrežja zNET, ki zagotavlja varne in zanesljive povezave med izvajalci zdravstvenih dejavnosti, preostali koncesionarji pa morajo za posredovanje podatkov poskrbeti preko varnega omrežja. Izvajalci cepljenja se postopoma vključujejo v sistem, v glavnem so vključeni javni zavodi in le posamezni zasebniki.

Ker smo še vedno v prehodnem obdobju postopnega uvajanja eRCO in se izvajalci cepljenja postopoma vključujejo v sistem, podatke o opravljenih cepljenjih še vedno poročajte na NIJZ tudi preko spletne aplikacije »Cepljenje.net« kot do sedaj. Ko se bodo podatki vseh izvajalcev cepljenja prenašali v eRCO, pa poročanje preko "Cepljenje.net" ne bo več potrebno.

Cepiva Synflorix (serijska št: ASPNA765AB, veljavnost 01-2018) ni v naši bazi. Kaj storimo v tem primeru?

Na NIJZ smo preverili zadnjo verzijo šifranta cepiv, ki smo ga objavili za vaše programske hiše in cepivo Synflorix s serijsko številko, ki jo navajate bi moralo biti v vašem sistemu. Lepo prosimo, da kontaktirate vašo programsko hišo, ki mora posodobiti vaš šifrant cepiv.

Danes imamo pri vnašanju cepljenja problem, ker v našem sistemu v šifrantu cepiv ni vnešenega cepiva Priorix s serijsko številko A69DE195A. Kaj narediti?

V šifrantu cepiv za eRCO vedno izbirate med serijskimi številkami cepiv, ki so označene za zunanji ovojnini ("škatli") v kateri je pakirano cepivo.

Pri nekaterih cepivih sta aktivna substanca in topilo pakirana posebej in v tem primeru obstaja možnost, da imata tudi vsak svojo serijsko številko. Serijska številka, ki jo navajate je serijska številka topila. V vašem primeru je tako v šifrantu potrebno izbrati serijsko številko cepiva A69CE195A, ki je označena na škatli cepiva. Prosimo preverite na škatli.

V računalniški program ne moremo vnesti cepljenja proti KME s serijsko številko VNR1Q02A. Prosimo vas, če lahko preverite to serijsko številko.

Pravilna serijska številka je VNR1Q02A AB z rokom uporabe 31.07.2017. Pri cepivu FSME IMMUN je serijska številka sestavljena iz:

- osnovne serijske številke: VNR1Q02A in

- številke (oznake) pakiranja: AB

Cepivo je tako v šifrantu navedeno s celotno serijsko številko (VNR1Q02A AB) in ne v skrajšani obliki (VNR1Q02A).

 

Ali pri vpisovanju cepljenja di-te-per v 3. razredu osnovne šole označimo kot prvi odmerek ali peti odmerek? Glede na to, da di-te-per dobijo že v predšolskem obdobju, je pa res da v tem cepivu ni hib in polio.

V primeru, ki ga navajate vpišete cepljenje z di-te-per kot peti odmerek, tako kot je to navedeno v koledarju cepljenja na naši spletni strani na naslednji povezavi

Kako zabeležiti cepljenje, ko cepimo s cepivom Pentaxim, kjer lahko cepimo brez dodane substance Hib? Vse skupaj je v eni škatli pod enim imenom vendar, če ne dodaš Hib je potrebno ustrezno označiti v programu.

V tem primeru ni druge možnosti, kot da v šifrantu cepiv izberete cepivo Pentaxim in ustrezno serijsko številko. V polje "dodaten opis" (polje 24 v metodoloških navodilih) pa vpišete, da oseba ni prejela Hib.

Zakaj podatki o opravljenem cepljenju, ki so bili vnešeni v ambulanti, niso bili vidni tudi v referenčni ambulanti?

Prosimo vas, da se obrnete na skrbnika vaše programskega sistema. V primeru, da vam ne bo uspelo priti do rešitve pa se obrnite na prvi nivo podpore eZdravje (podpora@ezdrav.si ali tel. 080 7299).

Bodo zaradi uvedbe eRCO cepilne knjižice izginile?

Ne, cepilne knjižice bodo še naprej v uporabi.