Z znanjem do boljšega zdravja

Poglobljena ocena tveganja: ostanki amitraza v medu ne predstavljajo tveganja za zdravje

10. 02. 2016
Na Nacionalnem inštituta za javno zdravje (NIJZ) smo v decembru 2015, takoj po objavi rezultatov izrednega nadzora medu, naredili preliminarno oceno tveganja za zdravje potrošnikov.

Z analizami so v medu ugotovili prisotnost amitraza, in sicer v količinah, ki so manjše od dovoljenih za amitraz kot zdravilo za zatiranje varoj, to je 0,2 mg/kg medu. Preliminarna ocena tveganja  je pokazala, da ostanki amitraza v medu ne predstavljajo tveganja za zdravje. Ugotovitve preliminarne ocene tveganja smo večkrat tudi javno predstavili.

Hkrati smo v sodelovanju s strokovnjaki Slovenskega toksikološkega društva, Nacionalnega inštituta za biologijo ter Fakultete za farmacijo in Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani pristopili k proučevanju najnovejših podatkov, ki smo jih našli v strokovni literaturi in še niso bili upoštevani pri registraciji amitraza kot dovoljenega zdravila za čebele, v kateri je predpisana tudi mejna vrednost ostankov  v medu. Podrobnejša ocena tveganja (dosegljiva na naslednji povezavi) je potrdila naše preliminarne ugotovitve.     

Za ukrep odpoklica živila je pristojna Uprava za varnost hrane, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), ki lahko ukrepa, če gre za neskladnost z zakonodajo, to je če so presežene predpisane  mejne vrednosti ostankov. Če mejne vrednosti ostankov niso predpisane, je v skladu z veljavno zakonodajo potrebno napraviti oceno tveganja.  Za odpoklic se UVHVVR odloči, če ocena tveganja pokaže, da obstaja tveganje za zdravje. Priporočila za ukrepanje na podlagi potencialnega tveganja so upravičena v primeru, ko na podlagi dostopnih podatkov ni možno narediti dovolj verodostojne ocene tveganja.  Vsaka ocena tveganja mora vsebovati tudi komentar o negotovostih, ki pa mora biti kolikor je mogoče kvantificiran. Vsaka kemična snov lahko povzroča škodljive učinke, če je izpostavljenost dovolj velika. Zato je treba proučiti vse verodostojne podatke o nevarnosti in izpostavljenosti, kajti tveganje je odvisno tako od nevarnosti, to je od lastnosti kemikalije, da bo pri določenem odmerku pri določeni poti vnosa, povzročila določeni učinek in od izpostavljenosti. 

Učinki kemičnih snovi 

Če tveganja ni pri največji ugotovljeni količini ostankov, ki so jih našli, bo enako tudi za manjše količine. Tveganja ne sme biti tudi ob izmerjeni mejni vrednosti (ki je vnaprej določena v skladu s predpisi), ker mejna vrednost vsote ostankov ne sme presegati referenčnih (varnih) odmerkov v toksikoloških študijah. Ob tem se je treba zavedati, da je mejna vrednost ostankov zaradi varovanja zdravja potrošnikov pogosto predpisana na ravni analitske ničle, to je sposobnosti določene analitske metode v času priprave določene zakonodaje. Analitska ničla ni enaka matematični ničli, ampak je izražena kot manj (<) od meje določanja. Navajanje rezulatov kemijske analize v smislu, da je kemijska analiza pokazala ničelno vrednost ostankov, bi bila strokovno nepravilna in zavajujoča. Mejne vrednosti ostankov se s časom lahko spremenijo, bodisi zaradi novih spoznanj na področju toksikologije, bodisi zaradi napredka na področju analitske kemije. Pri dovolj občutljivi metodi analize bi v veliki večini primerov nekaj malega izmerili, vendar to še ne pomeni, da obstaja tveganje za zdravje.

O  amitraz kot zdravilu za veterinarsko uporabo

Amitraz je v Evropski skupnosti (ES) dovoljen  kot veterinarsko zdravilo, ne pa kot sredstvo za zaščito rastlin. Če so ga našli v drugih živilih, pridelkih, poljščinah iz držav ES, to pomeni, da se ilegalno uporablja. Ker se kot sredstvo za zaščito rastlin lahko uporablja v državah, ki niso članice ES, pa poteka spremljanje ostankov amitraza. Rezultate monitoringa ima UVHVVR. 

Če bi prodajalec ilegalnega  zdravila povedal, komu je prodajal zdravilo, bi lahko izsledili vse uporabnike. Teoretično bi lahko analizirali vse vzorce medu, praktično pa je to verjetno nemogoče in glede na dosedanje ugotovite tudi nesmiselno. Sploh pa je od vstopa v ES po zakonu dolžnost proizvajalca hrane, da zagotovi varnost svojega izdelka.