Z znanjem do boljšega zdravja

Podporne politike za preprečevanje in obvladovanje krhkosti v državah Evropske unije

09. 02. 2018
Demografsko staranje prebivalstva je eden najresnejših izzivov, s katerim se trenutno soočamo v Evropi. Starejši ljudje so izpostavljeni tveganju, da postanejo krhki in manjzmožni, kar lahko vpliva na dobro počutje posameznika in vzdržnost zdravstvenih sistemov. Vendar pa stanje krhkosti ni neizogibna posledica staranja. Lahko jo preprečimo in obvladujemo ter spodbujamo daljše in bolj zdravo življenje. V okviru projekta skupnega ukrepanja ADVANTAGE je nastalo poročilo o analizi stanja krhkosti, ki bo podpiralo prednostno obravnavo krhkosti na področju javnega zdravja in načrtovanje preprečevanja in obvladovanja krhkosti v prihodnje.

Krhkost je, zlasti pri starejših, zelo pogosta in predstavlja finančno breme zdravstvenih storitev v Evropi. Rezultati projekta skupnega ukrepanja ADVANTAGE so tako še posebej pomembni za evropski proctor, saj naslavljajo demografske spremembe in s tem povezane naraščujoče zahteve po socialni in zdravstveni oskrbi zaradi bremena kroničnih bolezni, krhkosti, nezmožnosti in višje dosežene starosti, ki jih Evropska unija in njene države članice prednostno obravnavajo.

Ugotovitve, predstavljene v poročilu o analizi stanja preprečevanja in obvladovanja krhkosti so rezultat znanstvenih ugotovitev, ki so jih pripravili partnerji projekta skupnega ukrepanja ADVANTAGE in dodatno obravnavala ekspertna skupina, da bi oblikovali skupen konceptualni okvir nadaljnnega dela in priporočil socialno-zdravstvenih politik.

Poročilo o analizi stanja odgovarja na ključna vprašanja za uspešno naslavljanje krhkosti:

  • Kaj je krhkost?

  • Zakaj predstavlja javnozdravstveni problem?

  • Kako je povezana s kroničnimi boleznimi?

  • Kako jo lahko preprečimo?

  • Kako se morajo porilagoditi zdravstveni in socialni sistemi pri obravnavi krhkih pacientov?

Poročilo o analizi stanja zajema različna področja interesov:

  • Definicija krhkosti. Povezava krhkosti s kroničnimi boleznimi in multimorbidnostjo. Individualno presejanje in diagnosticiranje.

  • Epidemilogija. Populacijsko presejanje, spremljanje in nadzor.

  • Preventiva. Klinično obvladovanje in obravnava (vključno s prehrano, telesno dejavnostjo, zdravili in informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami).

  • Zdravstveni in socialni modeli obvladovanja krhkosti.

  • Izobraževanje/usposabljanje zaposlenih. Raziskave.

Ključna sporočila temeljijo na znanstvenih spoznanjih in zavedanju, da imajo države članice različne sisteme zdravstvenega in socialnega varstva v povezavi z demografskimi spremembami in gospodarskimi omejitvami po vsej Evropi. Ta sporočila bodo služila kot orodje političnih odločitev za preprečevanje in obvladovanje krhkosti v sodelujočih državah članicah in tudi za zmanjšanjevanje nezmožnosti starejše populacije v Evropskem prostoru.

Dodatne informacije in specifična poročila so na voljo na naslednji povezavi, na spletni strani projekta, Facebook strani in Twitter profilu, ali prek elektronske pošte.