Z znanjem do boljšega zdravja

PODELITEV CERTFIKATA ISO 9001

Komisija za certificiranje sistemov vodenja Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje (SIQ) je na svoji zadnji seji sprejela Sklep o podelitvi certifikata Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Zaporedna št. certifikata: Q-1811

  • Standard: ISO 9001:2015
  • Datum certificiranja: 2014-01-02
  • Izdaja: 08/2020-10-22
  • Veljavnost: 2023-10-31
  • Obseg certifikacije: Izvajanje storitev na področju javnega zdravja: spremljanja zdravstvenega stanja in zdravstvenega varstva, varovanje in krepitev zdravja, preprečevanje bolezni ter raziskovanje in izobraževanje na področju javnega zdravja
  • Obseg certifikacije ANG: Provision of public health services like analysis of health status of the population, analysis of health care provision, health protection and health promotion, disease prevention, research and education in the field of public health
  • Obseg certifikacije IT: Implementazione dei servizi nel settore della sanità pubblica: monitoraggio dello stato di salute e dell'assistenza sanitaria, tutela e promozione della salute, prevenzione delle malattie, ricerca e formazione nel campo della sanità pubblica
  • Obseg certifikacije MADŽ.: Népegészségügyi szolgáltatások biztosítása:az egészségi állapot és egészségügyi ellátás nyomon követése, az egészség védelme és fejlesztése, betegségmegelőzés valamint népegészségügyi kutatómunka és oktatás