Z znanjem do boljšega zdravja

Podatkovni portal zdravstvenih podatkov NIJZ

29. 09. 2014
Na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je zaživel podatkovni portal (https://podatki.nijz.si), ki omogoča uporabnikom lažji dostop do zdravstvenih statističnih podatkov iz različnih virov na enem mestu.

Podatki na portalu so razvrščeni po posameznih tematskih sklopih, ločeno pa so prikazani tudi nekateri pomembni kazalniki s področja zdravja in zdravstvenega varstva. Nekateri podatki so na voljo le na nacionalni ravni, kjer pa je mogoče, pa tudi na ravni regij. Tabele s podatki so pripravljene v formatu PC-Axis, ki ga svojim uporabnikom ponuja tudi Statistični urad RS, in omogočajo neposredni pregled, izbor kategorij za prikaz in prenose v različne formate. Ker želimo uporabnikom ponuditi podatke čim hitreje, so določena tematska področja še v delu. Portal bomo s časom še dopolnjevali z različnimi novimi podatki, zlasti na področju zdravstvenih kazalnikov.

Priprava tabel je enostavna – vsaka tabela ima različno število spremenljivk, kategorije spremenljivk pa so prikazane v posameznem okvirčku. Vsaka tabela vsebuje tudi informacije o kontaktnih osebah, metodološka pojasnila za izbrano področje in kratka navodila za pripravo tabel (Navodilo za označevanje izbora). Na portalu se nahajajo tudi povezave do podatkov, ki so objavljeni na spletnih straneh drugih izvajalcev.

Splošne pripombe in vprašanja v zvezi z NIJZ podatkovnim portalom sporočite na elektronski naslov podatkovni.portal@nijz.si.

Če iskani podatki ne ustrezajo vašim potrebam, se lahko obrnete na Statistično pisarno (sprejem naročil in posredovanje podatkov po meri posameznika prek elektronskega naslova statisticna.pisarna@nijz.si) ali koordinatorja za posredovanje podatkov zunanjim in mednarodnim organizacijam (elektronski naslov: edamis@nijz.si).

Želimo vam uspešno in prijetno iskanje zdravstvenih podatkov.