Podatki

Aktualno

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

11.09.2019

Podatkovne zbirke in raziskave

Preberi več  

Aktualno

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

11.09.2019

Nacionalna raziskava o zdravju in zdravstvenem varstvu (EHIS 2019)

Preberi več  

Aktualno

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

27.08.2019

Bolniški stalež

Preberi več  

Aktualno

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

20.08.2019

Šifrant vrst zdravstvene dejavnosti (VZD)

Preberi več  

Aktualno

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

11.07.2019

Poročilo Registra hemofilikov

Preberi več  

Aktualno

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

02.07.2019

Izvajalci zdravstvene dejavnosti

Preberi več  

Aktualno

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

20.06.2019

Evidenca patronažne zdravstvene nege

Preberi več  

Aktualno

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

15.05.2019

Novo na NIJZ Podatkovnem portalu: Koliko delovnih dni smo izgubili v lanskem letu?

Preberi več  

Aktualno

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

04.04.2019

Evidenca sterilizacij

Preberi več  

Aktualno

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

29.03.2019

Raziskava Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju (HBSC 2018)

Preberi več  

Aktualno

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

20.02.2019

Nova izdaja Zdravstvenega statističnega letopisa Slovenije za leto 2017

Preberi več  

Aktualno

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

15.02.2019

Nacionalna raziskava o ustnem zdravju

Preberi več