Z ZDRAVJEM POVEZAN VEDENJSKI SLOG - PRVA OBJAVA

30. 06. 2021
Raziskava Z zdravjem povezan vedenjski slog je bila v letu 2020 izvedena že šestič. Prvič je bila izvedena leta 2001, nato pa še v letih 2004, 2008, 2012, 2016 in zadnjič v letu 2020.

Raziskava nam daje pomemben časovni vpogled v spremembe z zdravjem povezanega vedenjskega sloga prebivalcev Slovenije v zadnjih 20 letih. V letu 2020 smo k standardnemu vprašalniku raziskave dodali še kratek vprašalnik Novi koronavirus, zdravje in življenjski slog, s katerim smo želeli pridobiti vpogled vpliva epidemije covida-19 na življenjski slog odraslih prebivalcev Slovenije.

V vzorec raziskave, izvedene v letu 2020, je bilo vključenih 17.500 prebivalcev Slovenije, ki so bili na dan začetka anketiranja (11. maja 2020) stari od 18 do vključno 74 let. 

Podrobnejše informacije in podatki iz raziskave so objavljeni v priponki.

Pripravila: Tina Zupanič in Aleš Korošec