Šifrant vrst zdravstvenih storitev (VZS)

21. 10. 2021
Šifrant vrst zdravstvenih storitev (v nadaljevanju VZS) je temeljni šifrant, ki ga uporabljamo za razvrščanje storitve v zdravstvu.

VZS je ena ali več zdravstvenih storitev, ki ima preventivni, diagnostični, terapevtski ali rehabilitacijski namen. Delovna skupina Ministrstva za zdravje (MZ), Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je za uporabo v sistemu eZdravje oblikovala šifrant Vrste zdravstvenih storitev (VZS), ki se uporablja za procese eČakalni seznam, eNaročanje, eNapotnica in ePosvet. Šifrant VZS določa, na katere zdravstvene storitve se lahko uporabnik zdravstvenih storitev elektronsko naroči. Šifrant se bo uporabljal tudi za spremljanje zunajbolnišničnih obravnav (SZBO).

 

Objavljamo šifrant, verzijo 12.1, ki se bo začel uporabljati 29.10. 2021. Spremembe v primerjavi s prejšnjo verzijo so navedene v datoteki na listu »Spremembe«.

 


Stare verzije šifrantov so dostopne na naslednjih povezavah:

Objavljamo šifrant, verzijo 12, ki se bo začel uporabljati 29.10. 2021. Spremembe v primerjavi s prejšnjo verzijo so navedene v datoteki na listu »Spremembe«. Ta verzija ni več v veljavi.

Objavljamo šifrant, verzijo 11.1, ki se je začel uporabljati 31. 7. 2021. Spremembe v primerjavi s prejšnjo verzijo so navedene v datoteki na listu »Spremembe«.

Objavljamo šifrant, verzijo 11, ki se je začel uporabljati 31. 1. 2021. Spremembe v primerjavi s prejšnjo verzijo so navedene v datoteki na listu »Spremembe«.

Objavljamo šifrant, verzijo 10.4, ki se je začel uporabljati 26. 12. 2020. Spremembe v primerjavi s prejšnjo verzijo so navedene v datoteki na listu »Spremembe«.

Objavljamo šifrant, verzijo 10.3, ki se je začel uporabljati 25. 3. 2020. Spremembe v primerjavi s prejšnjo verzijo so navedene v datoteki na listu »Spremembe«.

Objavljamo šifrant, verzijo 10.2, ki se je začel uporabljati 28. 1. 2020. Spremembe v primerjavi s prejšnjo verzijo so navedene v datoteki na listu »Spremembe«.

Objavljamo šifrant, verzijo 10.1, ki se je začel uporabljati 15. 1. 2020. Spremembe v primerjavi s prejšnjo verzijo so navedene v datoteki na listu »Spremembe«.

Objavljamo šifrant, verzijo 10, ki se je začel uporabljati 15. 1. 2020. Spremembe v primerjavi s prejšnjo verzijo so navedene v datoteki na listu »Spremembe« (ta verzija ni več v veljavi).

Objavljamo šifrant, verzijo 9.2, ki se je začel uporabljati 1. 1. 2019. Spremembe v primerjavi s prejšnjo verzijo so navedene v datoteki na listu »Spremembe«. Spremembe so vezane na manjše popravke in dopolnitve za SZBO. Na eNaročanje spremembe nimajo vpliva.

Objavljamo šifrant, verzijo 9.1, ki je v uporabi od 19. 10. 2018. Spremembe v primerjavi s prejšnjo verzijo so navedene v datoteki na listu »Spremembe«.

Objavljamo šifrant, verzijo 9.0, ki se je začel uporabljati 10. 9. 2018. Spremembe v primerjavi s prejšnjo verzijo so navedene v datoteki na listu »Spremembe«.

Objavljamo dopolnjen šifrant, verzijo 8.0, ki se je začel uporabljati 23. 4. 2018. Spremembe v primerjavi s prejšnjo verzijo so navedene v datoteki na listu »Spremembe«. Hkrati vas obeščamo, da je bil datum začetka uporabe te verzije šifranta prestavljena s prvotno napovedenega datuma 26. 3. 2018. (Na zgornji povezavi objavljamo 8. verzijo šifranta, pri kateri so odpravljene manjše napake iz predhodne objave, ki je še vedno dostopna na tej povezavi).

Objavljamo dopolnjen šifrant, verzijo 7.1, ki je v uporabi od 22. 1. 2018. Spremembe v primerjavi s prejšnjo verzijo so navedene v datoteki na listu »Spremembe«. Spremembe se nanašajo na novo stopnjo nujnosti “zelo hitro”, ki je določena v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP-A). Storitve opredeljene v šifrantu v tej verziji niso spremenjene.

Objavljamo dopolnjen šifrant, verzijo 7.0, ki se je začel uporabljati 1. 4. 2017. Spremembe v primerjavi s prejšnjo verzijo so navedene v datoteki na listu »Spremembe«. Številne pobude, ki so jih posredovali izvajalci zdravstvenih storitev, še proučujemo. V kratkem tako pričakujemo nadaljnje dopolnitve šifranta. (30. 3. 2017 objavljamo verzijo 7.0 v katerem so odpravljene manjše tehnične napake iz predhodne objave, ki je še vedno dostopna na tej povezavi).

Objavljamo dopolnjen šifrant, verzijo 6.2, ki se je začel uporabljati 15. 2. 2017. Spremembe v primerjavi s prejšnjo verzijo so navedene v datoteki na listu »Spremembe«. Številne pobude, ki so jih posredovali izvajalci zdravstvenih storitev, še proučujemo. V kratkem tako pričakujemo nadaljnje dopolnitve šifranta.

Objavljena je tudi verzija 6.1, ki se je uporabljala do 14. 2. 2017. Šifrant, verzija 6.1, pri kateri je glavna novost sprememba možnosti eNaročanja za kontrolne preglede, ki je sedaj onemogočeno. Poleg tega so bile spremenjene nekatere druge storitve, kot je razvidno na listu »spremembe« v sami datoteki.