Prva objava: Registrirana poraba alkohola 2020

30. 09. 2021
V letu 2020 je registrirana poraba alkohola znašala 9,82 litrov čistega alkohola na prebivalca, starega 15 let in več, kar pomeni, da se je v primerjavi z letom 2019, ko je znašala 11,05 litrov čistega alkohola na prebivalca starega 15 let in več, znižala za več kot 1 liter (1,23 l).

Registrirana poraba alkohola je izračun porabe čistega alkohola (v litrih), na prebivalca starega 15 let in več. Pri izračunu se upoštevajo podatki o industrijski proizvodnji alkoholnih pijač (vino, pivo in žgane pijače), podatki  o proizvodnji s kmetij, podatki o uvozu in izvozu ter podatki o zalogah alkoholnih pijač. Največ alkohola se je popilo z vinom, sledilo je pivo, najmanj alkohola pa se je popilo z žganimi pijačami.

Podrobnejše informacije v priloženi datoteki.

Obiščite tudi naš podatkovni portal.

 

Datoteke: