Podatkovne zbirke

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

21.11.2019

Fetalne smrti

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

12.11.2019

Evidenca sterilizacij

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

06.11.2019

Zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (ZUBSTAT)

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

29.03.2019

Raziskava Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju (HBSC 2018)

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

15.02.2019

Nacionalna raziskava o ustnem zdravju

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

11.01.2019

Nacionalna raziskava o tobaku, alkoholu in drugih drogah

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

12.12.2018

Razumevanje vprašanj o zdravju

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

26.11.2018

Raziskava o izkušnjah pacientov z obravnavo v specialistični ambulanti – PREMs 2018

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

16.09.2015

Evidenca uživalcev drog

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

13.02.2015

Prijava poškodbe pri delu

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

13.02.2015

Evidenca porabe zdravil izdanih na recept

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

13.02.2015

Prijava smrti

Preberi več