Podatkovne zbirke

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

11.01.2019

Nacionalna raziskava o tobaku, alkoholu in drugih drogah

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

17.12.2018

Pilotni projekt Spremljanje zunajbolnišničnih obravnav (SZBO)

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

12.12.2018

Razumevanje vprašanj o zdravju

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

06.12.2018

Evidenca zdravstvenovzgojnega dela

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

26.11.2018

Raziskava o izkušnjah pacientov z obravnavo v specialistični ambulanti – PREMs 2018

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

13.11.2018

Perinatalni informacijski sistem

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

16.09.2015

Evidenca uživalcev drog

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

13.02.2015

Prijava poškodbe pri delu

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

13.02.2015

Evidenca porabe zdravil izdanih na recept

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

13.02.2015

Prijava smrti

Preberi več