Podatkovne zbirke

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

06.12.2019

Podatkovne zbirke in raziskave

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

06.12.2019

Obravnave na rehabilitaciji

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

21.11.2019

Fetalne smrti

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

12.11.2019

Evidenca sterilizacij

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

11.11.2019

Evidenca patronažne zdravstvene nege

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

06.11.2019

Zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (ZUBSTAT)

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

04.11.2019

Spremljanje bolnišničnih obravnav

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

29.10.2019

Izvajalci zdravstvene dejavnosti

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

11.09.2019

Nacionalna raziskava o zdravju in zdravstvenem varstvu (EHIS 2019)

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

27.08.2019

Bolniški stalež

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

29.03.2019

Raziskava Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju (HBSC 2018)

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

15.02.2019

Nacionalna raziskava o ustnem zdravju

Preberi več