Pilotni projekt Spremljanje zunajbolnišničnih obravnav (SZBO)

17. 12. 2018
Prenova obstoječega zbiranja podatkov o zunajbolnišničnih obravnavah prinaša spremljanje podatkov na ravni posameznega stika pacienta z izvajalcem zdravstvene dejavnosti in uvedbo novega enotnega sistema za poročanje o zunajbolnišničnih obravnavah (eSZBO). Z novim sistemom smo poenotili tudi nekatere šifrante, ki smo jih uskladili s sistemom spremljanja bolnišničnih obravnav (SBO) in državnimi standardi.

Nacionalni inštitut za javno zdravje, kot upravljalec zbirk s področja spremljanja zunajbolnišničnih obravnav, od začetka leta 2019 dalje pilotno uvaja poročanje o zunajbolnišničnih obravnavah preko enotnega informacijskega sistema spremljanja zunajbolnišničnih obravnav eSZBO.

S pomočjo pilotnih izvajalcev se bo že ob koncu leta 2018 prilagodil lastniški informacijski sistem pri izbranih izvajalcih za naslednja področja:

 

Kmalu nato še sledi vsebinsko področje:


Aplikacija eSZBO

Opis in funkcionalnosti aplikacije eSZBO:

Opredelitev obveznega vnosa podatkov preko aplikacije eSZBO.

Specifikacije preverjanja podatkov preko aplikacije eSZBO.


Klasifikacije in šifranti

Seznam veljavnih šifrantov za Spremljanje zunajbolnišničnih obravnav (SZBO) (verzija 2.7, z dne 29.4.2019)

Šifrant občin z regijo bivališča za določitev nadomestne identifikacijske številke, GURS + NIJZ  (velja od 1. 1. 2015 naprej)
Klasifikacija kraja dogodka (po ICECI) - namenjena izvajalcem zdravstvene dejavnosti (koderjem) (velja od 1.1.2018)
Šifrant iz Klasifikacije kraja dogodka (po ICECI) - namenjen informatikom (velja od 1.1.2018)
Klasifikacija aktivnosti v času nastanka poškodbe / zastrupitve (po ICECI) - namenjena izvajalcem zdravstvene dejavnosti (koderjem) (velja od 1.1.2018)
Šifrant iz Klasifikacije aktivnosti v času nastanka poškodbe / zastrupitve (po ICECI) - namenjen informatikom (velja od 1.1.2018)
Klasifikacija predmetov in snovi (po ICECI) - namenjena izvajalcem zdravstvene dejavnosti (koderjem) (velja od 1.1.2018)
Šifrant iz Klasifikacije predmetov in snovi (po ICECI) - namenjen informatikom (velja od 1.1.2018)

Križni šifrant VZD (1.raven) in Vsebina obravnave (Priloga 7) z dne 1.2.2019

Uporabne povezave:
Šifrant vrste zdravstvene dejavnosti (VZD)
Avstralska modifikacija desete revizije mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene (MKB-10-AM)
Šifrant vrste zdravstvene storitve (VZS)

 


Vsebinska področja vključena v Spremljanje zunajbolnišničnih obravnav (SZBO)

Spremljanje zunajbolnišničnih obravnav (SKUP)

Dojenje  (DOJN)

  • Metodološko gradivo (del metodološkega gradiva SZBO_SKUP)
  • Shema XML za SZBO_DOJN (xsd file, XML file) z dne 21.1.2019

Poškodbe in zastrupitve  (POZA)

  • Metodološko gradivo (del metodološkega gradiva SZBO_SKUP)
  • Shema XML za SZBO_POZA (xsd file, XML file) z dne 22.2.2019

Preventivno zdravstveno varstvo odraslih (PZVO)

Patronažna zdravstvena nega (PATR)

Preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov  (OTML)

Nosečnost (NOST)

Fetalne smrti (FTSM)

Sterilizacije (STER)

Vzgoja za zdravje – skupine (VZSK)

Zdravstvenovzgojni centri (ZVCT)