Obravnave na rehabilitaciji

06. 12. 2019
Podatki o bolnišničnih in zunajbolnišničnih (ambulantnih) obravnavah na rehabilitaciji zaradi bolezni, poškodb, … predstavljajo pomemben vir informacij za spremljanje, načrtovanje, vodenje in razvijanje zdravstvene dejavnosti, za ocenjevanje zdravstvenega stanja prebivalstva, so pa tudi osnova za poročanje in za mednarodne primerjave v okviru obveznosti do Evropske unije, Svetovne zdravstvene organizacije in drugih.

Od leta 1998 dalje se v Podatkovni zbirki o bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah na rehabilitaciji spremlja vse paciente, ki so sprejeti na rehabilitacijo z odobreno rehabilitacijsko odločbo (ne glede na podatek Tip plačnika) v zdravilišča oz. z napotnico v Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije (URI - Soča). V sprejemni ambulanti zdravilišča ali URI - Soča pacienta pregleda zdravnik ter ga sprejme:

1. na ambulantno obravnavo ali

2. v stacionar oz. na bolnišnični oddelek zdravilišča ali URI - Soče.

Med ambulantne (zunajbolnišnične) obravnave štejemo obravnave pacientov, ki so bili sprejeti na ambulantno obravnavo v URI - Soča ali v zdravilišče, v katerega lahko glede na zdravstveno stanje dnevno prihajajo na obravnavo. Kot ena ambulantna obravnava se šteje tudi, kadar mora pacient priti večkrat na terapijo v okviru ene ambulantne obravnave.

Med obravnave v stacionarju oz. bolnišnične obravnave štejemo obravnave pacientov, ki so bili sprejeti v stacionar oz. na bolnišnični oddelek URI – Soča  ali v zdravilišče, v katerem morajo glede na zdravstveno stanje pacienti bivati. Od leta 2013 med obravnavami v stacionarju posebej ločujemo hospitalizacije, dolgotrajne dnevne obravnave in enodnevne obravnave.

 


 

Metodološka gradiva

Metodološka navodila

Metodološka navodila (ver. 3.7), od leta 2020 dalje

Metodološka navodila (ver. 3.6), od leta 2019 dalje

Metodološka navodila (ver. 3.5), od leta 2018 dalje

Metodološka navodila (ver. 3.4), od leta 2017 dalje
Metodološka navodila (ver. 3.3), od leta 2016 dalje
Metodološka navodila (ver. 3.2), od leta 2015 dalje
Metodološka navodila (ver. 3.0) popravek, od leta 2014 dalje

Navodila (Poročilo o delu zavoda, NIJZ 57)
Obrazec (Poročilo o delu zavoda, NIJZ 57)


Klasifikacije in šifranti

Veljavni šifranti za leto 2020

Veljavni šifranti za leto 2019

Veljavni šifranti za leto 2018

Veljavni šifranti za leto 2017

Veljavni šifranti za leto 2016
Veljavni šifranti za leto 2015
Veljavni šifranti za leto 2014

 


Podatki

NIJZ podatkovni portal - https://podatki.nijz.si

 


Publikacije

Zdravstveni statistični letopis, glej poglavje 6.3 Obravnave na rehabilitaciji