Nacionalna raziskava o zdravju in zdravstvenem varstvu (EHIS 2019)

11. 09. 2019
V letu 2019 izvajamo tretjo Nacionalno raziskavo o zdravju in zdravstvenem varstvu.

Namen Nacionalne raziskave o zdravju in zdravstvenem varstvu (European Health Interview Survey – EHIS) je oceniti, kakšno je zdravstveno stanje prebivalcev, kako pogosto uporabljamo različne zdravstvene storitve in kakšen je naš življenjski slog, povezan z zdravjem. V Sloveniji se raziskava izvaja tretjič; prva je bila izvedena leta 2007, druga pa leta 2014. Enako raziskavo izvajajo tudi druge članice Evropske unije, zato bodo njeni izsledki mednarodno primerljivi.


Vzorec

Raziskava poteka na vzorcu prebivalcev Slovenije, starih 15 let in več. Tako spomladi kot jeseni 2019 je v vzorec vključenih po 8.000 oseb, ki so na svoj naslov prejele vabilo k sodelovanju v raziskavi.

Osebe izbrane v vzorec lahko na vprašalnik odgovarjajo preko spleta: https://anketa.nijz.si/ehis. Za dostop do vprašalnika je potrebno vpisati geslo, ki je navedeno na vabilu k sodelovanju.

Če se izbrane osebe za izpolnjevanje spletnega vprašalnika ne odločijo, je vprašalnik možno izpolniti osebno s pomočjo terenskega sodelavca tržno-raziskovalnega podjetja Ipsos. Če terenski sodelavec ob svojem prvem obisku izbrane osebe ne najde doma, pusti sporočilo, kdaj jih bo znova obiskal.

Na vprašanja lahko odgovarja samo oseba, na katero je naslovljeno obvestilno pismo. Prizadevamo si, da bi bilo izpolnjevanje vprašalnika čim krajše, zato uporabimo tudi nekaj podatkov, ki so že zbrani v različnih zbirkah podatkov. Sodelovanje v raziskavi traja približno 30 minut.
 

Nagradno žrebanje - pomlad

Anketiranci, ki so v pomladanskem delu raziskave v celoti odgovorili na anketni vprašalnik, so bili vključeni v nagradno žrebanje za denarne nagrade. Pripravili smo deset nagrad v vrednosti po 300 evrov. Žrebanje nagrad smo opravili po koncu pomladanskega dela raziskave.

Nagrajenci so naslednji:

  • Božidar Vdovič, Zgornja Kungota
  • Marija Šajher, Maribor
  • Metod Škerjanec, Šmartno ob Paki
  • Milan Merše, Domžale
  • Sanja Slejko Valačić, Dobrovo v Brdih
  • Franko Volk, Solkan
  • Miha Kovač, Ljubljana
  • trije prejemniki nagrade niso vrnili izjave, da sprejemajo nagrado.
     

Nagradno žrebanje - jesen

Anketiranci, ki bodo v celoti odgovorili na anketni vprašalnik v jesenskem delu raziskave, bodo vključeni v nagradno žrebanje za denarne nagrade. Pripravili smo šestdeset nagrad po 50 evrov. Žrebanje nagrad bomo opravili po koncu jesenskega dela raziskave, imena nagrajencev pa objavili na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Pravilnik nagradne igre


Varovanje osebnih podatkov v raziskavi

- Vsi podatki, zbrani s to raziskavo, bodo popolnoma zaupni in skrbno varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 67/07) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (EU 2016/679). Uporabljali se bodo izključno v statistične namene (objavljeni bodo le v obliki skupnih, združenih podatkov in ne v obliki individualnih rezultatov) v skladu z Zakonom o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) in Letnim programom statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 75/2018).

- NIJZ varovanju osebnih podatkov namenja posebno pozornost in upošteva vso veljavno zakonodajo na tem področju. Objavljeni bodo le skupni rezultati (združeni podatki), posamezne osebe iz takega prikaza ni mogoče prepoznati.

- Vsak vprašalnik ima naključno izbrano številko, ki pomeni kodo izbrane osebe. Dostop do povezave med kodo in podatki izbrane osebe ima le nekaj pooblaščenih oseb, ki raziskavo vodijo in so tudi pravno odgovorne za varovanje podatkov. Po zaključku zbiranja podatkov bodo podatki o identiteti vseh sodelujočih uničeni. Naslov za morebitna vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov: vop@nijz.si.

 

Rezultati raziskave

Izsledke bomo objavili na podatkovnem portalu NIJZ (https://podatki.nijz.si), spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (www.nijz.si), na spletni strani Eurostata (https://ec.europa.eu/eurostat) in v elektronskih publikacijah.

Podatki raziskav EHIS 2007 in EHIS 2014 so na voljo na Podatkovnem portalu NIJZ: https://podatki.nijz.si/