Nacionalna raziskava o ustnem zdravju

15. 02. 2019
Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani (UL MF), Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in Stomatološka klinika UKC Ljubljana izvajamo nacionalno raziskavo o ustnem zdravju.

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani (UL MF), Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in Stomatološka klinika UKC Ljubljana izvajamo nacionalno raziskavo o ustnem zdravju. Raziskava je del Ciljnega raziskovalnega projekta Analiza kazalnikov in promocija ustnega zdravja prebivalcev Slovenije, katerega namen je oceniti stanje na področju ustnega zdravja v Sloveniji po metodologiji Evropskega globalnega projekta razvoja kazalnikov ustnega zdravja (angl. European Global Oral Health Indicators Development Project, EGOHID) s pomočjo 40 kazalnikov.

 

Namen raziskave je ugotavljanje stanja na področju ustnega zdravja pri otrocih in mladostnikih ter odraslih prebivalcih Slovenije s pomočjo vprašalnika in pilotne raziskave kliničnih kazalnikov ter stanja zobozdravstvenega sistema pri izvajalcih zobozdravstvene dejavnosti s pomočjo vprašalnika za  izvajalce.

 

V Sloveniji se tovrstna raziskava izvaja prvič. Podobno raziskavo izvajajo tudi druge članice Evropske unije, zato bodo njeni izsledki mednarodno primerljivi.

 

Dostop do spletne ankete:

Nacionalna raziskava o ustnem zdravju odraslih: https://anketa.nijz.si/UZO

Nacionalna raziskava o ustnem zdravju otrok starih 0-5 let: https://anketa.nijz.si/UZOT1 

Nacionalna raziskava o ustnem zdravju otrok starih 6-10 let: https://anketa.nijz.si/UZOT2

Nacionalna raziskava o ustnem zdravju mladostnikov starih 11-17 let: https://anketa.nijz.si/UZOT3

Nacionalna raziskava o ustnem zdravju za izvajalce zobozdravstvenega varstva: https://anketa.nijz.si/UZI

 

Če imate v zvezi z raziskavo kakršnokoli vprašanje, vas prosimo, da se obrnete na Nacionalni inštitut za javno zdravje na telefonsko številko 02/5302 139 ali nam pišete na elektronski naslov raziskave@nijz.si