Nacionalna raziskava o tobaku, alkoholu in drugih drogah

04. 02. 2022
Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje smo v letu 2018 izvedli raziskavo o tobaku, alkoholu in nekaterih drugih drogah med prebivalci Slovenije.

Namen raziskave je oceniti razširjenost uporabe tobaka, alkohola in prepovedanih drog med prebivalci Slovenije, pa tudi razširjenost neustrezne uporabe zdravil, uporabe konoplje v zdravstvene namene in razširjenost nekemičnih odvisnosti. V Sloveniji se je lani raziskava izvedla drugič; prva je bila izvedena v letih 2011/12.

Sklopi vprašanj o prepovedanih drogah so bili narejeni po metodologiji Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA), zato so rezultati primerljivi tudi s podobnimi raziskavami v drugih državah članicah Evropske skupnosti.

K sodelovanju v raziskavi je bilo povabljenih 16.000 prebivalcev Slovenije, starih od 15 do 64 let, ki živijo v zasebnih gospodinjstvih (niso institucionalizirani). 8.000 oseb smo povabili k sodelovanju v pomladanskem delu zbiranja podatkov, nadaljnjih 8.000 oseb pa smo povabili k sodelovanju jeseni. Vzorec oseb je pripravil Statistični urad Republike Slovenije, osnovo za vzorčni okvir je predstavljal okvir popisnih okolišev in Centralni register prebivalstva. Uporabljeno je bilo dvostopenjsko vzorčenje, vzorec je stratificiran dvostopenjski (PPS s ponavljanjem). Eksplicitno je bilo stratificirano po velikosti in tipu naselja, implicitno pa po statističnih regijah.

Način zbiranja podatkov:

  • spletno anketiranje, ki ga je pripravil in izvedel NIJZ. Anketiranje je potekalo s pomočjo aplikacije za spletno anketiranja 1KA (www.1ka.si). Vse izbrane osebe so z obvestilnim pismom prejele tudi geslo za dostop do spletne ankete. Spletno anketiranje je bilo osebam, izbranim v vzorec, na voljo ves čas raziskave;
  • osebno anketiranje, ki ga je izvedel zunanji izvajalec. Raziskava se je izvedla s pomočjo računalniško podprtega osebnega anketiranja (CAPI). V osebno anketiranje so bili vključeni vsi anketiranci, ki niso izpolnili spletne ankete.

Anketiranci, ki so v celoti odgovorili na anketni vprašalnik, so bili vključeni v nagradno žrebanje za denarne nagrade. Tako za pomladanski kot tudi jesenski del raziskave smo pripravili po tri nagrade v vrednosti 300 evrov in enajst nagrad v vrednosti 100 evrov. Žrebanje nagrad smo opravili po koncu vsakega dela raziskave, imena nagrajencev so bila objavljena na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Opravljenih je bilo 9.161 anket z izbranimi osebami; od teh jih je bilo 46,3 % opravljenih prek spleta, 53,7 % pa z osebnim anketiranjem.

Stopnja odgovora v raziskavi je bila 62,4 %.


Podatki Nacionalnih raziskav o tobaku, alkoholu in drugih drogah so objavljeni v publikacijah, ki so dosegljive na spodnjih povezavah:

Uporaba prepovedanih drog, konoplje v zdravstvene namene in zloraba zdravil na recept med Prebivalci Slovenije
̶    povzetek monografije v slovenskem jeziku
̶    povzetek monografije v angleškem jeziku

Izpostavljenost tobačnemu dimu v Sloveniji – stanje in ukrepi za zmanjševanje

Na poti do Slovenije brez tobaka 2040
̶    publikacija v angleškem jeziku: Towards tobacco-free Slovenia 2040

Pregled najnovejših podatkov o uporabi tobačnih in povezanih izdelkov v Sloveniji
̶    na voljo tudi v angleškem jeziku: The latest data on tobacco and related products use in Slovenia – an overview


Podatki ATADD 2011/2012 so objavljeni v publikacijah, ki so dosegljive na spodnjih povezavah:

Statistična publikacija UPORABA PREPOVEDANIH DROG,TOBAKA IN ALKOHOLA V SLOVENIJI 2011–2012

Uporaba tobaka, alkohola in prepovedanih drog med prebivalci Slovenije ter neenakosti in kombinacije te uporabe

Povzetki publikacije Uporaba tobaka alkohola in prepovedanih drog med prebivalci Slovenije ter neenakosti in kombinacije te uporabe


Mednarodno primerljivi podatki o uporabi prepovedaih drog

Mednarodno primerljivi prevalenčni podatki o uporabi prepovedanih drog iz raziskave ATADD so dosegljivi na spletni strani: https://www.emcdda.europa.eu/data/stats2021/gps_en