MKB-10-AM, verzija 6

10. 10. 2017
Avstralska modifikacija desete revizije mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene (MKB-10-AM)

Za kodiranje bolezni je v Sloveniji trenutno v uporabi posodobljena avstralska modifikacija desete revizije Mednarodne klasifikacije bolezni in sorodstvenih zdravstvenih problemov za statistične namene (MKB-10-AM, verzija 6).

MKB-10 (2. izdaja) ne služi zadostno potrebam spremljanja bolnišničnih obravnav, kjer so za razvrščanje bolnišničnih obravnav v skupine primerljivih primerov potrebne petmestne kode diagnoz, saj imajo kode diagnoz trenutno veljavne MKB-10 (2. izdaja) samo štiri mesta.

Posodobljena avstralska modifikacija desete revizije Mednarodne klasifikacije bolezni in sorodstvenih zdravstvenih problemov za statistične namene (MKB-10-AM, verzija 6) obstoječo klasifikacijo večinoma razširja s petmestno kodo diagnoze, v določenih poglavjih bolezni uvaja nove kode tudi na višjih mestih klasifikacije (3. in 4. mestne kode diagnoz), nekatere kode diagnoz pa ukinja.

Šifrant bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov (verzija 6), 2. 12. 2016, je strukturiran zapis kod in nazivov skupin iz preglednega seznama klasifikacije na petih hierarhičnih ravneh in vsebuje samo aktivne kode diagnoz. Namenjen je vgradnji v različne vrste programske opreme za zajem in poročanje podatkov.

Klasifikacija je stopila v veljavo s 1. januarjem 2013.

Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene (verzija 6), 2. 12. 2016

Seznam trimestnih kategorij

Morfologija neoplazem

Posebni seznami za prikaz umrljivosti in obolevnosti

Avstralska modifikacija mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene, je skupaj z Abecednim seznamom bolezni, Klasifikacijo terapevtskih in diagnostičnih postopkov, Abecednim seznamom postopkov ter Standardi kodiranja - avstralska različica 6, slovenske dopolnitve sestavni del informacijske rešitve eKnjiga, dostopne na http://eknjiga.ezdrav.si/


Razlike med MKB-10 (2. izdaja) in MK-10-AM ver. 6:

Razlike v poglavjih in številu kod med MKB-10 in ICD-10-AM v6

Razlike v poglavjih in številu kod med MKB-10 in ICD-10-AM v6 samo nove kode

Klasifikacija izbrana poglavja - predstavitev

Razlike - poglavje 4 - novosti

Razlike - poglavje 5 - novosti

Razlike - poglavje 6 - novosti

Razlike - poglavje 13 - novosti

Razlike - poglavje 16 (1. del ) - novosti

Razlike - poglavje 16 (2. del ) - novosti

Razlike - poglavje 19 - novosti

Razlike - poglavje 20 - novosti


Dokument Standardi kodiranja - avstralska različica 6, slovenske dopolnitve predstavlja izvleček iz e-knjige Australian Coding Standards (ACS) for ICD-10-AM and ACHI (National Centre for Classification in Health, Avstralija), dopolnjen s slovenskimi navodili.

Standardi kodiranja (velja od 1.10.2016)
Standardi kodiranja (velja od 1.1.2018)


Pretvorniki iz MKB-10 (2. izdaja) v MKB-10-AM ver. 6:

Pretvornik iz MKB-10 v MKB-10-AM (verzija 6): A00-V99

Pretvornik iz MKB-10 v MKB-10-AM (verzija 6): W00-X29

Pretvornik iz MKB-10 v MKB-10-AM (verzija 6): X30-X99

Pretvornik iz MKB-10 v MKB-10-AM (verzija 6): Y00-Z99

Pretvornik iz MKB-10 v MKB-10-AM (verzija 6): aktivnost

Pretvornik iz MKB-10 v MKB-10-AM (verzija 6): kraj