Koledar objav za leto 2019

17. 12. 2018
Nacionalni inštitut za javno zdravje v letu 2019 napoveduje objave podatkov po posameznih tematskih področjih, ki so podrobneje predstavljena v preglednici.

Opozarjamo tudi na "interaktivni koledar" vseh pooblaščenih izvajalcev državne statistike, ki se nahaja na spletnih straneh Statističnega urada RS (SURS).

Naslov objaveDatum objaveReferenčno obdobje
Kazalniki zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov29.03.20192018
Zdravje v občini10.04.2019 
Upravičena odsotnost z dela (bolniški stalež)15.05.20192018
Zdrava leta življenja in drugi kazalniki pričakovanega trajanja zdravja31.05.20192017
Vzroki smrti30.09.20192018
Registrirana poraba alkohola30.09.20192018
Zdravstveno varstvo prebivalcev v okviru bolnišničnih obravnav30.09.20192018
Lekarniška dejavnost in poraba ambulantno predpisanih zdravil30.09.20192018
Izvajalci zdravstvene dejavnosti 30.09.20192018
Nezgode (poškodbe) pri delu30.09.20192018
Raziskava o uporabi tobaka, alkohola in drugih drog med splošno populacijo15.10.20192018
Raziskava o pogostosti uživanja živil in prehranskih navadah med otroki in odraslimi (EU-MENU Slovenija)12.11.20192018
Zdravstveno varstvo prebivalcev v okviru ambulantnih obravnav na primarni ravni in specialistično ambulantnih obravnav16.12.20192018