Koledar objav za leto 2018

18. 12. 2017
Nacionalni inštitut za javno zdravje v letu 2018 napoveduje objave podatkov po posameznih tematskih področjih, ki so podrobneje predstavljena v preglednici.

Opozarjamo tudi na "interaktivni koledar" vseh pooblaščenih izvajalcev državne statistike, ki se nahaja na spletnih straneh Statističnega urada RS (SURS).

Naslov objaveDatum objaveReferenčno obdobje
Upravičena odsotnost z dela (bolniški stalež)15.05.20182017
Zdrava leta življenja in drugi kazalniki pričakovanega trajanja zdravja31.05.20182016
Vzroki smrti28.09.20182017
Registrirana poraba alkohola28.09.20182017
Zdravstveno varstvo prebivalcev v okviru bolnišničnih obravnav28.09.20182017
Lekarniška dejavnost in poraba ambulantno predpisanih zdravil28.09.20182017
Izvajalci zdravstvene dejavnosti 28.09.20182017
Nezgode (poškodbe) pri delu28.09.20182017
Stanje na področju prepovedanih drog30.11.20182017
Zdravstveno varstvo prebivalcev v okviru ambulantnih obravnav na primarni ravni in specialistično ambulantnih obravnav17.12.20182017