Kazalniki blaginje

20. 02. 2015
Kazalniki blaginje prikazujejo življenjski standard in kakovost življenja ljudi v družbi in okolju.

Blaginja v Sloveniji je predstavljena s sistemom kazalnikov v treh področjih:

  • Materialna blaginja, ki meri življenjski standard ljudi,
  • Družbena blaginja, ki meri kakovost življenja,
  • Okoljska blaginja, ki meri napredek blaginje prebivalstva na področju okolja.

Pri pripravi kazalnikov za merjenje blaginje je sodeloval konzorcij štirih institucij: Urad RS za makroekonomske analiz in razvoj (UMAR), Agencija RS za okolje (ARSO), Statistični urad RS (SURS) in Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

Projekt je podrobno predstavljen na spletni strani www.kazalniki-blaginje.gov.si.