Fetalne smrti

21. 11. 2019
Informacijski sistem spremljanja fetalnih smrti (ISSFS), v okviru katerega se beležijo podatki o vseh fetalnih smrtih v Sloveniji, ki predstavlja pomemben vir podatkov za spremljanje, vrednotenje in načrtovanje programov na področju načrtovanja družine in predporodnega varstva, je samostojen medicinski register fetalnih smrti v Sloveniji.

V register fetalnih smrti se beležijo tako bolnišnični, kot tudi zunajbolnišnični (ambulantni) primeri fetalnih smrti.

Vključuje vse smrti plodov, ki so ob teh dogodkih lažji od 500 gramov in je nosečnost trajala manj kot 22 tednov in sicer:

  1. patološke oblike nosečnosti,
  2. zunajmaternične nosečnosti,
  3. spontane prekinitve nosečnosti,
  4. umetno izzvane prekinitve nosečnosti in sicer:
  • dovoljene splave do vključno 10. tedna nosečnosti (na zahtevo ženske)
  • vse umetno izzvane prekinitve nosečnosti po 10. tednu nosečnosti z dovoljenjem Komisij za umetne prekinitve nosečnosti in sterilizacije
  • primere feticidov iz medicinskih razlogov (prenatalno ugotovljene z življenjem nezdružljive nepravilnosti ploda ali kadar je ogroženo zdravje in življenje nosečnice) in so dodatno ustrezno kodirani s kodo MKB-10-AM.

Ta stanja so klasificirana v "O" skupino (poglavje XV) avstralske modifikacije Mednarodne klasifikacje bolezni - X. revizija (MKB-10-AM, verzija 6), od O00.0 do O08.9.

Medicinska dokumentacija je obrazec Prijava fetalne smrti, DZS (Obr. 8,171)


Metodološka gradiva

Metodološka navodila

Metodološka navodila ver. 2.0, za leto 2020
Metodološka navodila ver. 1.9a, za leto 2019
Metodološka navodila ver. 1.9, za leto 2019 (ta verzija ni več v veljavi)
Metodološka navodila ver. 1.8, za leto 2018
Metodološka navodila ver. 1.7, za leto 2017
Metodološka navodila ver. 1.6, za leto 2016
Metodološka navodila ver. 1.5, za leto 2016 (ta verzija ni več v veljavi)
Metodološka navodila ver. 1.4, za leto 2015
Metodološka navodila ver. 1.3, za leto 2014
Metodološka navodila ver. 1.2, za leto 2013

Specifikacije preverjanja podatkov za sprejem podatkov

Specifikacije preverjanja podatkov za sprejem podatkov ISSES, v 2.1
Specifikacija preverjanja podatkov za sprejem podatkov ISSES, v 2.0
Specifikacija preverjanja podatkov za sprejem podatkov ISSES, v 1.9
Specifikacija preverjanja podatkov za sprejem podatkov ISSFS, v 1.8
Specifikacija preverjanja podatkov za sprejem podatkov ISSFS, v 1.7
Specifikacije preverjanja podatkov za sprejem podatkov ISSFS, v 1.6
Specifikacije preverjanja podatkov za sprejem podatkov ISSFS, v 1.5
Specifikacije preverjanja podatkov za sprejem podatkov ISSFS, v 1.3

 


 

Klasifikacije in šifranti

Seznam veljavnih šifrantov za Fetalne smrti za leto 2020
Seznam veljavnih šifrantov za Fetalne smrti za leto 2019
Seznam veljavnih šifrantov za Fetalne smrti za leto 2018
Seznam veljvanih šifrantov za Fetalne smrti za leto 2017
Seznam veljavnih šifrantov za Fetalne smrti za leto 2016
Seznam veljavnih šifrantov za Fetalne smrti za leto 2015
Seznam veljavnih šifrantov za Fetalne smrti za leto 2014
Seznam veljavnih šifrantov za Fetalne smrti za leto 2013

 


 

IZOBRAŽEVANJE GLEDE NOVOSTI v metodoloških navodilih za informacijski sistem spremljanja fetalnih smrti (ISSFS) - predstavitve:
Spremembe v ISSFS


Podatki

NIJZ podatkovni portal -https://podatki.nijz.si

 


Publikacije

Zdravstveni statistični letopis, glej poglavje 2.3 Fetalne smrti