Evidenca zdravstvenovzgojnega dela

06. 12. 2018
V Sloveniji zagotavlja izvajanje zdravstvene vzgoje (ZV) v zdravstvenih ustanovah Zakon o zdravstveni dejavnosti, ki ureja vsebino zdravstvene dejavnosti in njihove izvajalce. (Zakon o zdravstveni dejavnosti, Uradni list Republike Slovenije, 1992/2) V tem delu je opredeljeno tudi delo na področju zdravstvene vzgoje.

Natančnejša navodila glede izvajanja na primarni ravni so objavljena v Navodilih za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni. (Navodilo za izvajanje preventivnega programa zdravstvenega varstva na primarni ravni, Uradni list Republike Slovenije. Ljubljana: 1998/19: 1254-82) Zakon obvezuje izvajalce tudi zbiranja natančne dokumentacije o izvajanju preventivnega programa, katerega del je tudi zdravstvena vzgoja.

Podatke s celotne Slovenije obdeluje Nacionalni inštitut za javno zdravje. Vsako leto pripravi podatke za Zdravstveni statistični letopis, kjer je področje zdravstvene vzgoje zajeto kot samostojno poglavje.


Od 1. 1. 2019 dalje izvajalci vzgoje za zdravje na primarni ravni zdravstvenega varstva poročajo o izvedenih zdravstvenovzgojnih dejavnostih za Pripravo na porod in starševstvo in vzgojo za zdravje za otroke in mladostnike v sodelovanju z vzgojnoizobraževalnimi ustanovami (pokritost šol in vrtcev).

 

Kar pomeni naslednje podatke:

  1. Vzgoja za zdravje za bodoče starše/Priprava na porod in starševstvo,
    glej pripeta dokumenta: NIJZ_navodila_Sola_za_starse_PPS_v2019.docx in NIJZ_obrazec_Sola_za_starse_PPS_v2019.xlsx;
  2. Vzgoja za zdravje za predšolske otroke (seznam vrtcev z vsemi enotami, kamor so izvajalci vstopali, izvedene vsebine za otroke, starše in vzgojitelje);
  3. Vzgoja za zdravje za otroke in mladostnike (seznam osnovnih in srednjih šol z oddelki po razredih, kamor so izvajalci vstopali; izvedene vsebine za učence/dijake, starše in pedagoške delavce po oddelkih; seznam PUMO, kamor so izvajalci vstopali, izvedene vsebine);
  4. Zobozdravstvena vzgoja (seznam vzgojnoizobraževalnih ustanov (vrtci, šole) z enotami oz. z oddelki po razredih, kamor so izvajalci vstopali, izvedene dejavnosti zobozdravstvene vzgoje za otroke in mladostnike, starše in pedagoške delavce po oddelkih).  

 

Dinamika poročanja

Podatke za šolo za starše/PPS se na območne enote NIJZ pošlje do 31. 1. za preteklo leto.
Podatke za vzgojo za zdravje za otroke in mladostnike (2. do 4.) se zbirajo za šolsko leto in se jih do 15. 9. posreduje območnim enotam NIJZ za preteklo šolsko leto.

 

Gre za začasno poročanje o dejavnosti vzgoje za zdravje za otroke in mladostnike do vzpostavitve enotnega sistema za poročanje o zunajbolnišničnih obravnavah (eSZBO).


Metodološka gradiva

Metodološka navodila, verzija 1.02, od 2014 naprej do vključno 2018


Klasifikacije in šifranti

Seznam veljavnih šifrantov za Evidenco zdravstvenovzgojne dejavnosti, od 2014 naprej do vključno 2018


Podatki

NIJZ podatkovni portal - https://podatki.nijz.si

 


Publikacije

Zdravstveni statistični letopis, glej poglavje 4.3 Vzgoja za zdravje