Nacionalna raziskava o tobaku, alkoholu in drugih drogah

11. 01. 2019
V letu 2018 smo izvedli drugo nacionalno raziskavo o tobaku, alkoholu in drugih drogah (ATADD 2018).

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje smo v letu 2018 izvedli raziskavo o tobaku, alkoholu in nekaterih drugih drogah med prebivalci Slovenije. Namen raziskave je oceniti razširjenost uporabe tobaka, alkohola in raznih drog med prebivalci Slovenije, ter raziskati povezavo med določenimi lastnostmi ljudi in uporabo dovoljenih in nedovoljenih drog. V Sloveniji se je lani raziskava izvedla drugič; prva je bila izvedena v letih 2011/12. Enako raziskavo izvajajo tudi druge članice Evropske unije, zato bodo njeni izsledki mednarodno primerljivi.

 

Nagradno žrebanje

Anketiranci, ki so v celoti odgovorili na anketni vprašalnik, so bili vključeni v nagradno žrebanje za denarne nagrade. Tako za pomladanski kot tudi jesenski del raziskave smo pripravili po tri nagrade v vrednosti 300 evrov in enajst nagrad v vrednosti 100 evrov. Žrebanje nagrad smo opravili po koncu vsakega dela raziskave, imena nagrajencev pa objavili na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Pravilnik za nagradno igro v okviru raziskave "Nacionalna raziskava o tobaku, alkoholu in drugih drogah (ATADD 2018)

K sodelovanju v raziskavi je bilo povabljenih 16.000 prebivalcev Slovenije, starih od 15 do 64 let (8.000 oseb smo povabili k sodelovanju v pomladanskem delu zbiranja podatkov, nadaljnjih 8.000 oseb pa smo povabili k sodelovanju jeseni).
 
Po jesenskem delu raziskave je bilo dne 11. 12. 2018 opravljeno nagradno žrebanje med vsemi osebami, ki so v jesenskem delu raziskave v celoti izpolnile vprašalnik. Prejemniki denarnih nagrado so:
- 300 evrov: Dejan Đorđević, Nova Gorica
- 300 evrov: Jože Škof, Šentjernej
- 300 evrov: Igor Stanonik, Škofljica
- 100 evrov: Denis Laharnar, Jesenice
- 100 evrov: Jasna Bedenk, Kranj
- 100 evrov: Klavdija Jankelj, Maribor
- 100 evrov: Bogo Remic, Šmartno ob Paki
- 100 evrov: Branka Dimnik, Ljubljana - Dobrunje
- 100 evrov: Elizabeta Stožer, Maribor
- 100 evrov: Štefan Božnik, Dobrna
- 100 evrov: Vinko Otoničar, Nova vas
- 100 evrov: Anton Tkalec, Žalec
- 100 evrov: Robert Matković, Ljubljana
- 100 evrov: prejemnik nagrade ni vrnil izjave, da sprejema nagrado
 
Po spomladanskem delu raziskave je bilo dne 24. 7. 2018 opravljeno nagradno žrebanje med vsemi osebami, ki so v spomladanskem delu raziskave v celoti izpolnile vprašalnik. Prejemniki denarnih nagrado so:
- 300 evrov: Martin Podgoršek, Ljubljana
- 300 evrov: Jelena Bregović, Škofljica
- 300 evrov: prejemnik nagrade ni vrnil izjave, da sprejema nagrado
- 100 evrov: Branimir Pišek, Majšperk
- 100 evrov: Irena Pregl, Zgornja Ložnica
- 100 evrov: Tomaž Horjak, Rimske Toplice
- 100 evrov: Katarina Jaklič, Novo mesto
- 100 evrov: Alojzij Kovič, Domžale
- 100 evrov: Peter Žumbergar, Ljubljana
- 100 evrov: Andreja Svete, Vrhnika
- 100 evrov: Dušan Jemec, Ljubljana
- 100 evrov: Nina Lapanja, Škofja Loka
- 100 evrov: prejemnik nagrade ni vrnil izjave, da sprejema nagrado
- 100 evrov: prejemnica nagrade ni vrnila izjave, da sprejema nagrado
 

Prva izvedba Ankete o tobaku, alkoholu in drugih drogah 2011/12

Metodologija ankete:
Raziskava je bila narejena po metodologiji Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA), so rezultati primerljivi tudi s podobnimi raziskavami v drugih državah članicah Evropske skupnosti. Pri pripravi anketne raziskave smo upoštevali metodološke smernice za pripravo vzorca in tudi mednarodno sprejete norme za vprašanja o uporabi prepovedanih drog, alkohola in tobaka.

Enota opazovanja:
Prebivalci Slovenije, stari od 15 do 64 let, ki živijo v zasebnih gospodinjstvih (niso institucionalizirani).

Vzorec:
Anketa je bila izvedena v dveh delih, v letih 2011 in 2012. Prvo anketiranje je potekalo jeseni 2011, pri čemer je bilo število oseb, izbranih v vzorec, 7.200. Drugo anketiranje je potekalo pomladi 2012, pri čemer je bilo število izbranih oseb nekoliko višje, 8.000 oseb. Skupaj je bilo torej v vzorec vključenih 15.200 oseb, starih od 15 do 64 let.

Vzorčni okvir:
Osnova za vzorčni okvir je predstavljal okvir popisnih okolišev in Centralni register prebivalstva.

Način vzorčenja:

  • Dvostopenjsko vzorčenje.
  • Vzorec je stratificiran dvostopenjski (PPS s ponavljanjem).
  • Eksplicitno je bilo stratificirano po velikosti in tipu naselja, implicitno pa po statističnih regijah.

Način zbiranja podatkov:
Raziskava je vključevala:

  • spletno anketiranje, ki ga je pripravil in izvedel NIJZ. Anketiranje je potekalo s pomočjo aplikacije za spletno anketiranja 1KA (www.1ka.si). Vse izbrane osebe so z obvestilnim pismom prejele tudi geslo za dostop do spletne ankete. Spletno anketiranje je bilo osebam, izbranim v vzorec, na voljo ves čas raziskave;
  • telefonsko anketiranje, ki ga je izvedel zunanji izvajalec. Raziskava se je izvedla s pomočjo računalniško podprtega telefonskega anketiranja (CATI). V telefonsko anketiranje so bili vključeni vsi anketiranci, ki niso izpolnili spletne ankete in za katere je bila na voljo telefonska številka;
  • osebno anketiranje, ki ga je prav tako izvedel zunanji izvajalec. Raziskava se je izvedla s pomočjo računalniško podprtega osebnega anketiranja (CAPI). V osebno anketiranje so bili vključeni vsi anketiranci, ki niso izpolnili spletne ankete, vsi tisti, ki niso bili dosegljivi prek telefona, in tisti, za katere telefonska številka ni bili na voljo.

Stopnja odgovora: 52,9 %.

Opravljenih je bilo 7.514 anket z izbranimi osebami; od teh jih je bilo 40,2 % opravljenih prek spleta, 31,1 % prek telefona, 28,7 % pa z osebnim anketiranjem.


 

Publikacije

Statistična publikacija UPORABA PREPOVEDANIH DROG,TOBAKA IN ALKOHOLA V SLOVENIJI 2011–2012

Uporaba tobaka, alkohola in prepovedanih drog med prebivalci Slovenije ter neenakosti in kombinacije te uporabe

Povzetki publikacije Uporaba tobaka alkohola in prepovedanih drog med prebivalci Slovenije ter neenakosti in kombinacije te uporabe