Duševno zdravje

Podatki o gibanju samomorov na Gorenjskem

28. 12. 2014
V zadnjih desetih letih od leta 2003 do leta 2012 si je na Gorenjskem življenje vzelo 427 oseb, 98 žensk (23%) in 329 moških (77%). Slovenija se kot celota po samomorilnem količniku uvršča med deset najbolj ogroženih držav na svetu.

Piše: Alenka Hafner, dr. med., spec. soc. med. in javnega zdravja

V zadnjih desetih letih od leta 2003 do leta 2012 si je na Gorenjskem življenje vzelo 427 oseb, 98 žensk (23%) in 329 moških (77%). Gorenjska se je po samomorilnem količniku v tem desetletju uvrščala malo pod slovensko povprečje, kar pomeni, da znotraj slovenskega prostora ne spada med s samomorom najbolj ogrožene regije, a je potrebno poudariti, da pa se Slovenija kot celota po samomorilnem količniku uvršča med deset najbolj ogroženih držav na svetu.  V opazovanem obdobju je samomorilni količnik na Gorenjskem in tudi v Sloveniji padal, vendar trend na Gorenjskem ni bil statistično značilen. Najnižjo vrednost (15,8) smo zabeležili v letu 2008, po tem letu pa se je samomorilni količnik na Gorenjskem spet gibal med 19,6 in 20,7 (slika 1).

Slika 1: Gibanje samomorilnega količnika na Gorenjskem in v Sloveniji, 2003 - 2012

 Vir: Zdravstveni statistični letopisi 2001 – 2010, IVZ

Število umrlih zaradi  samomora  v Sloveniji in tudi na Gorenjskem že nekaj let močno presega število smrtnih žrtev transportnih nezgod. V letu 2012 je v Sloveniji  v prometnih oziroma transportnih nezgodah umrlo 157 ljudi (leta 2011 156), življenje pa si je vzelo  443 oseb (leta 2011 437), na Gorenjskem je istega leta v transportnih nezgodah življenje izgubilo 15 oseb (leta 2011 20), smrti zaradi samomorov je bilo  40 (leta 2011 42), od tega 35 pri moških in 5 pri ženskah.  V primerjavi z ostalo Slovenijo so bili v letu 2012 tako moški kot ženske na Gorenjskem manj obremenjeni s samomori. Pri moških razlika v samomorilnem količniku ni velika, pri ženskah pa je samomorilni količnik na Gorenjskem znašal 4,8, v Sloveniji pa 7,7.

Za nadaljnje informacije se lahko do vključno 9.9.2013 obrnete na: Alenko Hafner, dr.med.; tel.: 04 20 17 190; e-pošta: alenka.hafner@nijz.si.

 

POMEMBNE TELEFONSKE ŠTEVILKE IN NASLOVI

Pomembne telefonske številke in naslovi, ki so lahko v pomoč osebam v duševni stiski:

Nevladne in druge organizacije

 

01/520 99 00

Klic v duševni stiski

080 22 23

Sopotnik – Telefon za pomoč ljudem v stiski

116 123

Zaupni telefon Samarijan

01/234 97 83

Zaupni telefon Za-Te

116 111

 

TOM telefon otrok in mladostnikov

04/530 30 10

Center za duševno zdravje v skupnosti Gorenjska regija

04/530 30 10

Enota ŠENTGOR Radovljica

04/236 90 20

Enota ŠENT'K Kranj

04/518 37 30

Enota ŠENT Škofja Loka

04/201 17 20

HUMANA, Združenje svojcev pri skrbi za duševno zdravje

04/201 71 90

NIJZ OE Kranj

Psihiatrične ambulante

na Gorenjskem

 

 

04/ 238 17 05

EMOTIVA D.O.O., Ambulanta za otroško in mladostniško psihiatrijo

 

04/236 70 38

PRIVATNA PSIHIATRIČNA AMBULANTA, Glavni trg 21, 4000 Kranj

04/530 22 50

ZASEBNA PSIHIATRIČNA ORDINACIJA, Železniška ulica 10, 4248 Lesce

04/208 22 50

DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE, Zdravstveni dom Kranj

04/ 533 52 00

Psihiatrična bolnišnica Begunje