Podatki

Zbiranje podatkov na Nacionalnem inštitutu za Javno zdravje poteka preko administrativnih podatkovnih zbirk in raziskav, ki so na spletnih straneh tudi podrobneje predstavljene. Smernice za poročanje podrobneje določajo Metodološka gradiva ter Klasifikacije in šifranti.

Objave podatkov in informacij se nahajajo v različnih oblikah elektronskih objav:

  • NIJZ podatkovni portal omogoča lahek in hiter dostop do podrobnejših podatkov

  • Publikacije, v tiskani ali elektronski obliki

  • Kazalniki zdravja - zbirne mere, povezane s ključnimi vprašanji ali pojavi in izvedene iz nizov opazovanih dejstev na področju zdravstva.

V primeru, da objavljeni podatki ne ustrezajo vašim zahtevam, se lahko usmerite tudi na statistično pisarno, ki nudi možnost naročila podatkov po meri posameznika in je namenjena širši javnosti, v primeru ko potrebujete bolj podrobne izbrane podatke, pomoč pri interpretaciji podatkov ter dostop do mikropodatkov za raziskovalne namene. Podatke lahko naročate preko navadne ali elektronske pošte, statisticna.pisarna@nijz.si, storitev pa je plačljiva.

Aktualno

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

04.10.2022

Prva objava: Izvajalci zdravstvene dejavnosti 2021

Preberi več  

Aktualno

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

04.10.2022

Prva objava: Registrirana poraba alkohola 2021

Preberi več  

Aktualno

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

04.10.2022

Prva objava: Poškodbe pri delu v letu 2021

Preberi več  

Aktualno

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

04.10.2022

Prva objava: Porodi in rojstva v letu 2021

Preberi več  

Aktualno

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

04.10.2022

Prva objava: Ambulantno predpisana zdravila 2021

Preberi več  

Aktualno

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

19.09.2022

Podatkovne zbirke in raziskave

Preberi več  

Aktualno

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

19.09.2022

Spremljanje zunajbolnišničnih obravnav (SZBO)

Preberi več  

Aktualno

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

12.09.2022

SKUPNI DEL spremljanja zunajbolnišničnih obravnav (SZBO-SKUP)

Preberi več  

Aktualno

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

12.09.2022

Fetalne smrti

Preberi več  

Aktualno

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

12.09.2022

Zdravstveno varstvo žensk - nosečnost (NOST)

Preberi več  

Aktualno

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

12.09.2022

Preventivno zdravstveno varstvo odraslih v dejavnosti splošne in družinske medicine (PZVO)

Preberi več  

Aktualno

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

12.09.2022

Spremljanje zunajbolnišničnih obravnav poškodb in zastrupitev na primarni in specialistični ravni (POZA)

Preberi več