Podatki

Zbiranje podatkov na Nacionalnem inštitutu za Javno zdravje poteka preko administrativnih podatkovnih zbirk in raziskav, ki so na spletnih straneh tudi podrobneje predstavljene. Smernice za poročanje podrobneje določajo Metodološka gradiva ter Klasifikacije in šifranti.

Objave podatkov in informacij se nahajajo v različnih oblikah elektronskih objav:

  • NIJZ podatkovni portal omogoča lahek in hiter dostop do podrobnejših podatkov

  • Publikacije, v tiskani ali elektronski obliki

  • Kazalniki zdravja - zbirne mere, povezane s ključnimi vprašanji ali pojavi in izvedene iz nizov opazovanih dejstev na področju zdravstva.

V primeru, da objavljeni podatki ne ustrezajo vašim zahtevam, se lahko usmerite tudi na statistično pisarno, ki nudi možnost naročila podatkov po meri posameznika in je namenjena širši javnosti, v primeru ko potrebujete bolj podrobne izbrane podatke, pomoč pri interpretaciji podatkov ter dostop do mikropodatkov za raziskovalne namene. Podatke lahko naročate preko navadne ali elektronske pošte, statisticna.pisarna@nijz.si, storitev pa je plačljiva.

Aktualno

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

26.11.2021

Podatkovne zbirke in raziskave

Preberi več  

Aktualno

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

26.11.2021

Perinatalni informacijski sistem

Preberi več  

Aktualno

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

26.11.2021

Fetalne smrti

Preberi več  

Aktualno

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

25.11.2021

Spremljanje bolnišničnih obravnav

Preberi več  

Aktualno

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

15.11.2021

Evidenca patronažne zdravstvene nege

Preberi več  

Aktualno

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

12.11.2021

Evidenca sterilizacij

Preberi več  

Aktualno

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

12.11.2021

Obravnave na rehabilitaciji

Preberi več  

Aktualno

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

10.11.2021

Prva objava: Obvladovanje sladkorne bolezni v letu 2020

Preberi več  

Aktualno

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

21.10.2021

Šifrant vrst zdravstvenih storitev (VZS)

Preberi več  

Aktualno

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

30.09.2021

Prva objava: Izvajalci zdravstvene dejavnosti 2020

Preberi več  

Aktualno

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

30.09.2021

Prva objava: Ambulantno predpisana zdravila 2020

Preberi več  

Aktualno

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

30.09.2021

Prva objava: Registrirana poraba alkohola 2020

Preberi več