Z znanjem do boljšega zdravja

Podaljšanje javnega poziva za izbor zunanjih izvajalcev pri projektu MoST

25. 04. 2018
Podaljšanje Javnega poziva za izbor zunanjih izvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi operacije »Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih – MoST«.
Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktorica Nina Pirnat, dr. med. spec., v vlogi upravičenca za izvajanje operacije »Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih – MoST« objavlja podaljšanje Javnega poziva za izbor zunanjih izvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi operacije »Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih – MoST«.
 
S pozivom želi NIJZ oblikovati bazo zunanjih strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi operacije "Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih" (v nadaljevanju operacija MoST).
V operaciji sodelujejo strokovnjaki z NIJZ. Ker NIJZ ne zaposluje vseh potrebnih strokovnjakov za izvedbo operacije, je cilj poziva vzpostavitev baze zunanjih strokovnjakov. Iz baze zunanjih strokovnjakov bo NIJZ vabil strokovnjake k izvajanju posameznih projektnih aktivnosti.
Operacija MoST je temeljna podporna komponenta operacije "Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih" (v nadaljevanju operacija Nadgradnja in razvoj PP), ki se bo izvajala v 25 zdravstvenih domovih (v nadaljevanju ZD) ter pripadajočih lokalnih skupnostih, izbranih na javnem razpisu. Glavni namen operacije MoST je zagotoviti usklajeno in uspešno izvajanje operacije Nadgradnja in razvoj PP v vseh vključenih okoljih.
Rok za predložitev vlog na tem javnem pozivu je 11 dni od objave poziva na predpisanem obrazcu, in sicer najkasneje do petka, 4. maj 2018, do 12. ure.
 
Vloge se pošljejo na elektronski naslov most@nijz.si, pri čemer morajo biti vse izjave in obrazci lastnoročno ali digitalno podpisani in pripeti k prijavi v pdf obliki.
 

Celotno besedilo javnega poziva MoST je dosegljiv na naslednji povezavi

​Prijavni obrazec je dosegljiv na naslednji povezavi.