Z znanjem do boljšega zdravja

Podaljšanje Javnega poziva za izbor zunanjih izvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi pilotnega projekta »Zmanjševanje bolniškega staleža zaradi bolečine v hrbtu«

15. 11. 2017
Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa prim. prof. dr. Ivan Eržen, v vlogi upravičenca za izvajanje pilotnega projekta »Zmanjševanje bolniškega staleža zaradi bolečine v hrbtu (v nadaljevanju: projekt BH)« objavlja:

podaljšanje Javnega poziva za izbor zunanjih izvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi pilotnega projekta »Zmanjševanje bolniškega staleža zaradi bolečine v hrbtu« v okviru treh delovnih skupin: skupine za interdisciplinarna strokovna in organizacijska priporočila, skupine za preventivo bolečine v hrbtu v delovnih organizacijah in skupine za preventivo bolečine v hrbtu v splošni populaciji.

Javni poziv se podaljšuje za naslednje profile strokovnjakov:

 • zdravnik specialist pediatrije,
 • zdravnik specialist travmatologije
 • zdravnik specialist nevrokirurgije,
 • zdravnik strokovnjak za urgentno medicino,
 • zdravnik specialist ginekologije in porodništva,
 • zdravnik anesteziolog, ki dela v protibolečinski ambulanti,
 • medicinska sestra /zdravstvenik, ki dela v referenčni ambulanti,
 • strokovnjak za zdravstveno ekonomiko,
 • predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
 • predstavnik Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Zaradi zagotavljanja kontinuitete opravljenega dela je zaželeno, da se vsak strokovnjak prijavi v vse sklope, za katere izpolnjuje pogoje navedene v javnem pozivu.

Rok za predložitev vlog na tem javnem pozivu je 7 dni od objave poziva, in sicer najkasneje do srede, 22. novembra 2017, do polnoči.

Prijavitelj prijavo odda samostojno na predpisanem spletnem PRIJAVNEM OBRAZCU (ki je dostopen na naslednji povezavi).

Obvezni prilogi k prijavnemu obrazcu sta še:

 • kratek življenjepis (CV) ter
 • lastnoročno ali digitalno podpisana IZJAVA PRIJAVITELJA.

Prijavni obrazec se izpolni in odda prek spleta. Življenjepis in izjava prijavitelja se pošljeta na elektronski naslov bh@nijz.si.

Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom so do zaključka na voljo na kontaktnem naslovu: bh@nijz.si.

 

Priloge:

Podaljšanje Javnega poziva

Opis projekta

Prijavnica:

Spletni prijavni obrazec

Izjava prijavitelja