Program Skupaj za zdravje

Podaljšanje javnega poziva 5 (2/2019) za izbor zunanjih izvajalcev pri projektu »Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih – MoST«

08. 11. 2019
Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktorica Nina Pirnat, dr. med. spec., v vlogi upravičenca za izvajanje operacije »Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih – MoST« objavlja podaljšanje javnega poziva 5 (2/2019) za izbor zunanjih izvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi operacije »Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih – MoST« iz objave dne 24. 10. 2019.

S pozivom želi NIJZ oblikovati bazo zunanjih strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi operacije "Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih" (v nadaljevanju operacija MoST).

V operaciji sodelujejo strokovnjaki z NIJZ. Ker NIJZ ne zaposluje vseh potrebnih strokovnjakov za izvedbo operacije, je cilj poziva vzpostavitev baze zunanjih strokovnjakov. Iz baze zunanjih strokovnjakov bo NIJZ vabil strokovnjake k izvajanju posameznih projektnih aktivnosti.

Operacija MoST je temeljna podporna komponenta operacije "Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih" (v nadaljevanju operacija Nadgradnja in razvoj PP), ki se  izvaja v 25 zdravstvenih domovih (v nadaljevanju ZD) ter pripadajočih lokalnih skupnostih, izbranih na javnem razpisu. Glavni namen operacije MoST je zagotoviti usklajeno in uspešno izvajanje operacije Nadgradnja in razvoj PP v vseh vključenih okoljih.

Vloge se pošljejo na elektronski naslov most@nijz.si , pri čemer morajo biti vse izjave in obrazci lastnoročno ali digitalno podpisani in pripeti k prijavi v pdf obliki.

Upoštevane bodo vloge, ki bodo na javni poziv prispele najkasneje do nedelje, 17. 11. 2019, na elektronski naslov most@nijz.si .

Celotno besedilo javnega poziva MoST je dosegljiv na naslednji povezavi.

​Prijavni obrazec je dosegljiv na naslednji povezavi.