Z znanjem do boljšega zdravja

Podaljšanje Javnega poziva 1 za izbor zunanjih strokovnjakov, ki bodo sodelovali v stalnih delovnih skupinah Programa ZDAJ

29. 06. 2021
Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Milan Krek, dr. med., spec., v vlogi upravljalca Programa ZDAJ na podlagi Pravilnika o spremembah Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (Ur.L.RS št. 75/21) ter Pravilnika o javnih pozivih NIJZ objavlja podaljšanje javnega poziva za izbor zunanjih strokovnjakov, ki bodo sodelovali v stalnih delovnih skupinah Programa ZDAJ.

S pozivom želi NIJZ oblikovati bazo zunanjih strokovnjakov, ki bodo sodelovali v stalnih delovnih skupinah  Programa ZDAJ.

NIJZ upravlja Program ZDAJ skladno z usmeritvami Programskega sveta ter v sodelovanju z delovnimi skupinami in regijskimi odgovornimi zdravniki specialisti pediatrije. Glede na določilo Pravilnika, NIJZ člane stalnih delovnih skupin imenuje na podlagi javnega poziva. Cilj javnega poziva je tako vzpostaviti bazo zunanjih strokovnjakov. Iz baze zunanjih strokovnjakov bo NIJZ imenoval strokovnjake za članstvo v posamezni skupini.

Predvidenih je 6 stalnih delovnih skupin, katere člane NIJZ imenuje na podlagi javnega poziva:

  • Delovna skupina za preventivno zdravstveno varstvo novorojenčkov;
  • Delovna skupina za preventivno zdravstveno varstvo dojenčkov in predšolskih otrok do dopolnjenega 6. leta starosti;
  • Delovna skupina za preventivno zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladostnikov do dopolnjenega 19. leta starosti;
  • Delovna skupina za preventivno zdravstveno varstvo študentov;
  • Delovna skupina za preventivno zdravstveno varstvo otrok z motnjo v razvoju;
  • Delovna skupina za preventivno zdravstveno varstvo otrok s statusom registriranih športnikov.

Vloge se pošljejo na elektronski naslov zdaj@nijz.si pri čemer morajo biti vse izjave in obrazci lastnoročno ali digitalno podpisani in pripeti k prijavi v pdf obliki.

Upoštevanje bodo vloge, ki bodo na javni poziv prispele najkasneje do 6.7.2021, do 23.59 ure na elektronski naslov zdaj@nijz.si .

Datoteke:

  1. Besedilo podaljšanja javnega poziva »Stalne Delovne skupine Programa ZDAJ«
  2. Prijavni obrazec
  3. Merila za ocenjevanje prijav