Z znanjem do boljšega zdravja

Po strokovnem posvetu ob svetovnem dnevu duševnega zdravja 2019 – poudarki iz okrogle mize

17. 10. 2019
V sodelovanju območne enote Maribor Nacionalnega inštituta za javno zdravje z nevladnimi organizacijami Slovenskim združenjem za duševno zdravje, društvom Ozara in Zavodom Franko je bil ob svetovnem dnevu duševnega zdravja v Mariboru organiziran strokovni posvet z naslovom Duševna stiska – znam, zmorem, želim pomagati, na katerem smo se osredotočili za osvetlitev problematike samomora in njegovega preprečevanja.

Predavatelji so se v prvem delu posveta osredotočili na teme prezgodnja umrljivost zaradi samomora ter kako lahko pomagamo osebi, ki je samomorilno ogrožena. S pogledom v prihodnost smo glede na hitro se starajočo slovensko družbo in osamljenostjo starega prebivalstva prepoznali številne izzive, ki nas na področju preprečevanja samomora še čakajo. V razpravi smo se strinjali o pomembnosti sprejetja Zakona o psihoterapiji ter o pomanjkanju strokovnjakov s področja duševnega zdravja ob še dodatnih kadrovskih potrebah zaradi širitve mreže centrov za duševno zdravje po Sloveniji. K strokovnemu posvetu smo pritegnili tudi glas žalujočih po samomoru bližnjih – predstavljena nam je bila knjiga z zgodbo o prebolevanju samomora v družini Ko izgubiš Anje Klančar.

Strokovni posvet smo zaključili z okroglo mizo, na kateri smo s Špelo Zgonc, strokovno direktorico programa Dnevni center v društvu ŠENT, mag. Bogdanom Dobnikom, predsednikom društva Ozara, Ivo Anžlovar, direktorico Zavoda Franko, Anomarijo Zavasnik, univ.dipl.psih. in dr. Olivero Stanojević-Jerković, predstojnico NIJZ območne enote Maribor med drugim poudarili:

  • da je potreba po podpori strokovnim delavcem v nevladnih organizacijah po poskusih/izvedenih samomorih njihovih varovancev;
  • da je potreba po okrepitvi programov pomoči za žalujoče po samomoru bližnjih; za uspešne so se izkazale podporne skupine za svojce, smernice za pogrebnike za komunikacijo pri pogrebih, podpora šolskemu kolektivu v primeru poskusa/izvedenega samomora mladostnika;
  • da je pri ozaveščanju na področju preprečevanja samomora potrebna previdnost s sporočili, da ne polagamo dodatnega bremena na svojce ob neuspešni preprečitvi samomora bližnjega;
  • da je potrebno kontinuirano delo na destigmatizaciji tega področja in opismenjevanju ljudi o virih pomoči v stiski;
  • ter da je potrebno v prihodnje na nivoju države spremljati podatke o razširjenosti nekemičnih odvisnosti tudi kot dejavnik tveganja za samomor.

Z mislimi, da na ravni posameznika največ naredimo, če ohranjamo dobre medosebne odnose, smo na voljo za odkrit pogovor in smo drug drugemu v oporo, smo zaokrožili strokovni posvet.

 

Pripravila: Anja Magajna, univ.dipl.psih.

NIJZ OE Maribor