Z znanjem do boljšega zdravja

Otroška paraliza (poliomelitis) - dodatni dokumenti za zdravstvene delavce / za strokovno javnost

Sum na otroško paralizo – akutna flakcidna paraliza (AFP) - prijava

Pod vodstvom Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) poteka globalna svetovna kampanja izkoreninjenja otroške paralize. Otroška paraliza se še vedno pojavlja v nekaterih državah Azije in Afrike. Izkoreninjenje še zadnjih primerov otroške paralize bo zahtevno. Konflikti, politična nestabilnost, težko dostopne populacije in slaba infrastruktura predstavljajo velike izzive pri izkoreninjenju te bolezni. Predvsem zaradi beguncev z omenjenih območij pa ni mogoče povsem izključiti možnosti vnosa bolezni v države EU. Po priporočilih SZO je za dokaz, da smo sposobni zaznati vse morebitne primere otroške paralize oz. dokazati odsotnost bolezni pri nas, zelo pomembno pravočasno zaznavanje in etiološko pojasnjevanje akutnih flakcidnih paraliz (AFP). AFP po definiciji pomeni sum na otroško paralizo, zato jo je SZO določila kot indikator uspešnosti nadzora nad odsotnostjo otroške paralize v državah.

Celoten dokument najdete v priponki.

Navodilo za odvzem blata ob akutni flakcidni paralizi (AFP) ali ob sumu na okužbo s poliovirusi

Blato mora biti odvzeto čim prej po nastopu bolezenskih znakov in najkasneje v 14. dneh. Zaradi neenakomernega izločanja virusa, odvzamemo 2 vzorca v razmiku 24 do 48 ur. Če odvzem blata ni možen, je nadomesten vzorec tudi rektalni bris.

Celotno navodilo najdete v priponki.

Spremni list za AFP preiskave

Dokument najdete v priponki.