Z znanjem do boljšega zdravja

Otroci za varnost v prometu

08. 11. 2019
Ravne na Koroškem, 8. november 2019 - Vsako leto v mesecu novembru, v času okrog martinovega, v sodelovanju z lokalnimi policijskimi postajami, šolami in vrtci v regiji izpeljemo akcijo »Otroci za varnost v prometu«. Sodelavci Območne enote Ravne na Koroškem NIJZ sodelujemo kot organizatorji preventivnih aktivnosti za zmanjšanje tveganega in škodljivega pitja alkohola in krepitve varnosti v prometu.

Tako smo v mesecu oktobru zbirali izdelke otrok koroških vrtcev in šol na temo varnosti v prometu, s poudarkom na sporočilu, da alkohol in vožnja ne spadata skupaj.

Skupno smo prejeli 1149 izdelkov, sodelovalo pa je 14 osnovnih šol z podružnicami, 4 vrtci in 76 mentorjev. Izdelke smo nato, skupaj z informativnimi gradivi pristopa SOPA - Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola, razdelili med sodelujoče policijske postaje.

K sodelovanju so letos pristopile vse štiri policijske postaje - Ravne na Koroškem, Radlje ob Dravi, Slovenj Gradec in Dravograd, česar smo še posebej veseli.  

Policisti bodo, bodisi skupaj z otroci, predstavniki Zveze šoferjev in avtomehanikov ali sami, razdeljevali izdelke voznikom, ki jih bodo ustavili na martinovo, torej 11. novembra 2019.

Poleg otroškega izdelka bodo vozniki prejeli tudi gradivo projekta SOPA (Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola), čigar namen je zmanjšati čezmerno pitje alkohola in njegove negativne učinke na zdravje odraslih prebivalcev Slovenije ter vzpostaviti odgovoren odnos do alkohola pri vključenih deležnikih.

Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za sodelovanje.