Z znanjem do boljšega zdravja

Ošpice - najpogostejša vprašanja in odgovori

Imam dojenčka, ki še ni bil cepljen proti ošpicam. Kako lahko preprečim, da bi zbolel?

Po letnem programu cepljenja in zaščite z zdravili prejmejo otroci prvi odmerek cepiva proti ošpicam, mumpsu in rdečkam od dopolnjenih 12 mesecev starosti do dopolnjenih 18 mesecev starosti, drugi odmerek pa prejmejo pred vstopom v šolo.

Če je bil dojenček v stiku z bolnikom z ošpicami, takšnega dojenčka, če je mlajši od 6 mesecev, zaščitimo z imunoglobulini (protitelesi). Dojenčke stare od 6 mesecev do dopolnjenih 10 mesecev starosti, ki so bili v stiku z bolnikom z ošpicami, zaščitimo z enim odmerkom cepiva proti ošpicam, dojenčke starejše od 10 mesecev pa z enim odmerkom kombiniranega cepiva proti ošpicam, mumpsu in rdečkam.

Priporočamo tudi, da zaradi preprečevanja nalezljivih bolezni, z malimi dojenčki ne obiskujete javnih krajev, kjer je veliko ljudi (npr. velikih nakupovalnih centrov), če to ni nujno potrebno.

Sem noseča in nisem bila cepljena proti ošpicam. Ali se lahko cepim oz. kako se pred boleznijo lahko zaščitim?

Cepivo proti ošpicam, mumpsu in rdečkam je živo oslabljeno cepivo. Cepljenje z živimi cepivi je v nosečnosti kontraidicirano, zato se nosečnice ne smejo cepiti.

Če necepljena nosečnica pride v stik z bolnikom z ošpicami, jo pred boleznijo lahko zaščitimo z imunoglobulini (protitelesi).

Cepljen sem bil z dvema odmerkoma cepiva proti ošpicam. Ali lahko kljub temu zbolim?

Serološke in epidemiološke raziskave kažejo, da je s cepljenjem pridobljena imunost dolgotrajna in pri večini cepljenih oseb doživljenjska. Ker pa nobeno cepivo ne zaščiti pred boleznijo v 100%, obstaja zelo majhna možnost, da kljub cepljenju zbolimo. Po dveh odmerkih je zaščita 97-99%.

Moj otrok je pri 1 letu prejel prvo dozo cepiva proti ošpicam, z drugo dozo po programu še ni bil cepljen. Ali je zaščiten pred boleznijo?

Večina otrok (93-98 %) je po cepljenju z enim odmerkom cepiva zaščitena proti ošpicam. Za dolgotrajno zaščito pa je potreben dodatni odmerek. Po do sedaj znanih podatkih je po cepljenju z dvema odmerkoma cepiva trajno zaščitenih 97-99 % cepljenih.

Rojen sem bil leta XY. Ali sem pred boleznijo zaščiten?

Cepljenje proti ošpicam so uvedli leta 1968. Drugi odmerek cepljenja je bil uveden v državni program cepljenja leta 1974.  V kolikor ste cepljeni po programu, z dvema odmerkoma, ste pred boleznijo predvidoma zaščiteni.

Osebe, ki so rojene pred letom 1960, so proti ošpicam odporne in cepljenje ni potrebno.

Podrobnejše pojasnilo najdete na naslednji povezavi (vprašanje št. 15): http://www.nijz.si/sl/ospice-1#vec-o-ospicah

Cepljen sem bil z enim odmerkom cepiva proti ošpicam. Ali sem zaščiten pred boleznijo?

Če ima oseba dokazilo o cepljenju z enim odmerkom naj čim prej opravi še cepljenje z drugim odmerkom, zlasti pred vključevanjem v večje skupine (tabori, poletne šole, internati ...) ali pred potovanjem.

Kje se lahko cepim proti ošpicam?

Cepljenje otrok,  mladostnikov in študentov, ki so še obvezniki (do starosti 26 let) opravi otrokov pediater, šolski zdravnik ali zdravnik v ambulanti za študente na stroške obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Odrasle osebe lahko opravijo cepljenje po predhodnem dogovoru pri svojem izbranem zdravniku ali na območni enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje (OE NIJZ).  Cepljenje odraslih oseb je plačljivo in stane  21 evrov za en odmerek (na OE NIJZ). Cepite se lahko tudi v eni od naših ambulant na OE. Seznam in kontaktne podatke najdete na: http://www.nijz.si/sl/ambulante. 

Kje in kako lahko preverim, če sem zaščiten proti ošpicam?

Če oseba zanesljivo ve, da je bila cepljena ali je prebolela bolezen, pa nima dokaza o zaščiti proti ošpicam in želi preveriti raven protiteles, se s svojim zdravnikom lahko dogovori za odvzem vzorca krvi za testiranje ravni protiteles proti ošpicam. Tovrstno testiranje je samoplačniško in ga v Sloveniji izvajajo:

  • Laboratorij za javno-zdravstveno virologijo NLZOH, Bohoričeva 15, 1000 Ljubljana
  • Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Kranj NLZOH, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj
  • Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Maribor NLZOH, Prvomajska 1, 2000 Maribor
  • Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Zaloška 4, 1000 Ljubljana
Z otroki potujemo v tujino. Otroka še ne hodita v šolo in sta bila po programu cepljena z enim odmerkom cepiva proti ošpicam. Kako naj se zaščitimo pred boleznijo?

Možnost za širjenje ošpic po Evropi je velika, saj v večini držav niso dosegli 95 % precepljenosti. To omogoča širjenje virusa znotraj držav, pa tudi širjenje bolezni med državami, zato potovanja po Evropi lahko predstavljajo tveganje glede izpostavljenosti virusu ošpic. Za vse osebe, rojene po letu 1960, se priporoča, da naj se pred potovanjem cepijo proti ošpicam, razen, če so jih prebolele oz. če so bile že dvakrat cepljene. Večina predšolskih otrok, ki so prejeli 1 odmerek po programu, je proti ošpicam zaščitenih. Zaščita po prvem odmerku je 93-98%.

Kdaj se lahko cepim, če sem bil v stiku z okuženo osebo? Koliko časa po cepljenju mora miniti, da zaščita začne delovati?

Če ste bili v stiku z osebo, ki je zbolela z ošpicami, se takoj javite na območni enoti NIJZ zaradi nadaljnje obravnave. Cepljenje lahko z veliko verjetnostjo prepreči ošpice, če se izvede v do 72 urah po stiku osebe z bolnikom z ošpicami, seveda pa je smiselno cepljenje opraviti tudi kasneje.