Z znanjem do boljšega zdravja

Onesnaženost vzorcev solate in rdeče pese z območja Celjske kotline s potencialno strupenimi elementi - Presoja varnosti za zdravje ljudi

10. 07. 2013
Vzorci solate z območja celjske kotline so ocenjeni kot varni za zdravje ljudi glede vsebnosti potencialno strupenih elementov kadmija in svinca; vzorca rdeče pese glede kadmija nista varna.

S strani Civilnih iniciativ Celje smo prejeli v komentar rezultate 8-ih vzorcev solat in dveh vzorcev rdeče pese na 15 potencialno strupenih elementov: kadmij, svinec, cink, baker,krom, nikelj, talij, arzen, titan, vanadij, železo, molibden, kobalt, mangan in živo srebro.

Ocenili smo, da je za prispele rezultate, glede na njihovo relativno nizko reprezentativnost, smiselno podati oceno varnosti za zdravje ljudi za posamezen vzorec. Ocenjujemo, da je vseh 8 vzorcev solat varnih za zdravje ljudi, ker vrednosti kadmija in svinca ne presegata predpisanih mejnih vrednosti. Oba vzorca rdeče pese nista varna za zdravje ljudi zaradi preseženih zakonodajnih mejnih vrednosti za kadmij.

Rezultati vsebnosti kadmija in svinca v 8-ih vzorcih solat in dveh vzorcev rdeče pese so primerljivi z do sedaj objavljenimi študijami prisotnosti teh dveh strupenih kovin v zelenjavi in poljščinah. Pridružujemo se zaključkom obeh študij objavljenih v letih 2010 in 2012, da prehrana z vrtninami, pridelanimi na onesnaženih vrtovih, lahko predstavlja dodaten dejavnik tveganja za zdravje ljudi in da je rezultate teh študij brez ustreznih ekotoksikoloških raziskav in biomonitoringov, zelo težko neposredno primerjati s kazalci zdravstvenega stanja ljudi.

Datoteke: