Z znanjem do boljšega zdravja

Okrogla miza z naslovom: «Udeležba v programu svit nam lahko reši življenje«

12. 01. 2017
V ponedeljek, 5. decembra 2016 smo organizirali okroglo mizo na temo: »UDELEŽBA V PROGRAMU SVIT NAM LAHKO REŠI ŽIVLJENJE«, ki je potekala v prostorih ZD Ptuj.

Cilj okrogle mize je bil predstaviti lastne izkušnje in primere dobre prakse na področju izvajanja Programa Svit, ki bi bili lahko koristni tudi v drugih slovenskih okoljih z nižjo odzivnostjo. Skupaj smo poskusili odgovoriti na vprašanje, zakaj se nekatere skupine prebivalcev ne vključujejo oz. se manj vključujejo v Program Svit.  Predstavljeni so bili tudi nekateri primeri dobre prakse.

Na okrogli mizi so aktivno sodelovali in podrobno predstavili svoje aktivnosti:

Olivera Stanojević Jerković, predstojnica NIJJZ OE Maribor

Metka Petek Uhan, direktorica ZD Ptuj

Karmen Panikvar, , DMS iz RA

Marjana Vrhovski, DMS iz RA

Anita Kek-Ljubec, dr. med., spec. gastroenterologije (Medical center Rogaška

Marija Hanželj, iz NIJZ OE Maribor

Cilka Špindler, Silvestra Brodnjak, ambasadorki programa Svit

Ugotovitve in zaključki okrogle mize:

  • Potrebna je večja vključenost osebnih zdravnikov
  • Potreba po močni podpori vodstva ZD, ob klasičnih prijemih kot so Svitov kotiček in sodelovanje zdravstvenih delavcev znotraj ZD
  • Potrebno je kontinuirano izobraževanje zdravstvenega kadra, še večje ozaveščanje bodočih zdravnikov o pomembnosti Programa Svit
  •  Izredno pomembno je aktivno sodelovanje med osebnimi zdravniki in patronažno službo
  • Pomembna vloga  patronažne službe na terenu
  • Zaradi zelo nizke zdravstvene pismenosti v nekaterih občinah, je pomoč in čas referenčne sestre izrednega pomena
  • Potrebna je večja vključenost Svita v lokalno okolje (sodelovanje z NVO, delodajalci in mediji).
  • Čuti se premik, kar se tiče odnosa ljudi do same kolonoskopije
  • Skupnostni pristop pri implementaciji programa

Ob tej priložnosti sta Listino o podpori Programu Svit podpisala dva nova ambasadorja, Zlatka Strmšek in Milan Slavinec, ki sta prisotnim predstavila tudi lastni izkušnji z boleznijo. 

»Sebe najprej moraš imeti rad« (M.Slavinec)