Z znanjem do boljšega zdravja

Okrogla miza z naslovom: »Kaj lahko še naredimo za višjo odzivnost v Programu Svit?«

22. 12. 2017
V petek, 8. decembra 2017 smo organizirali okroglo mizo na temo: » KAJ LAHKO ŠE NAREDIMO ZA VIŠJO ODZIVNOST V PROGRAMU SVIT?«, ki je potekala v prostorih Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor.

Cilj okrogle mize je bil poiskati načine kako zmanjšati razlike v odzivnosti vabljenih v Program Svit med posameznimi občinami  in primere dobre prakse na področju izvajanja programa, ki bi bili lahko koristni v okoljih z nižjo odzivnostjo. Skupaj smo poskusili odgovoriti na vprašanje, zakaj se nekatere skupine prebivalcev ne vključujejo oz. se manj vključujejo v Program Svit.  Predstavljeni so bili tudi nekateri primeri dobre prakse.

Na okrogli mizi so aktivno sodelovali in podrobno predstavili svoje aktivnosti:

Olivera Stanojević Jerković, predstojnica NIJZ OE Maribor - moderator

Danilo Maurič, strokovni direktor ZD Maribor

Marko Soršak , župan občine Hoče - Slivnica

Nataša Vidnar, koordinatorka v ZVC

Marjana Vrhovski, DMS iz RA

Andreja Krajnc, DMS, patronažna služba (koncesionarka)

Marija Hanželj,  NIJZ OE Maribor

Silvestra Brodnjak, ambasadorka programa Svit

Ugotovitve in zaključki okrogle mize:

  • Potrebna je večja vključenost osebnih zdravnikov
  • Potreba po sodelovanju zdravstvenih delavcev znotraj ZD
  • Izredno pomembno je aktivno sodelovanje med osebnimi zdravniki in patronažno službo
  • Potrebno je kontinuirano izobraževanje zdravstvenega kadra, še večje ozaveščanje bodočih zdravnikov o pomembnosti Programa Svit
  • Pomembna vloga  patronažne službe na terenu, ki lahko ob drugih razlogih obiska tudi ozavešča o pomenu programa SVIT
  • Zaradi zelo nizke zdravstvene pismenosti v nekaterih občinah, je pomoč in čas referenčne sestre izrednega pomena
  • Potrebna je večja vključenost Svita v lokalno okolje (sodelovanje z NVO, delodajalci in mediji, predvsem lokalni)
  • Pomembno vlogo pri ozaveščanju imajo občinska glasila
  • Potreba po večjem številu ambasadorjev moškega spola, predvsem znanih osebnosti –tudi županov
  • Skupnostni pristop pri implementaciji programa.

Ob tej priložnosti je Listino o podpori Programu Svit podpisal  novi ambasador, Franc Lovrenčič z lastno izkušnjo z boleznijo.

Zahvalo za aktivno delo na promociji Programa Svit je prejela Nataša Vidnar.