Z znanjem do boljšega zdravja

Okrogla miza »Prehranski izzivi in diete«

12. 09. 2019
29. avgusta 2019, tik pred pričetkom novega šolskega leta, smo na NIJZ OE Ravne na Kor., s pomočjo sodelavcev iz drugih OE, organizirali strokovno srečanje na temo prehrana. Vabljeni so bili organizatorji prehrane iz vrtcev, osnovnih šol, vodje kuhinj in kuharsko osebje, vzgojitelji, učitelji, izvajalke vzgoje za zdravje iz zdravstvenih domov in strokovni sodelavci Zdravstveno-vzgojnih centrov in Centra za krepitev zdravja ter drugi partnerji iz lokalnih okolij, ki delujejo na področju zdrave, uravnotežene prehrane.

Naslov »Prehranski izzivi in diete« je bil prilagojen modernim časom. Vemo, da sta prehrana in življenjski slog ključna dejavnika zdravja. Pogosto se zavedamo, da z nepravilno prehrano škodimo zdravju, manj pa je znano, da prehrana lahko deluje tudi kot zaščitni dejavnik pred najrazličnejšimi boleznimi. V obdobju odraščanja je ustrezen način prehranjevanja še toliko bolj pomemben, saj hrana zagotavlja vse potrebno tudi za rast in razvoj. V tem obdobju je zato izjemno pomembno, ne le, da otrok jé dovolj, ampak predvsem da uživa kakovostno, raznoliko in zdravo hrano, ki ustreza njegovim potrebam.

Več, dosegljivo na naslednji povezavi.