Z znanjem do boljšega zdravja

Okrogla miza lokalnih deležnikov v projektu INTENT

16. 04. 2019
Onkološki inštitut Ljubljana je 8. aprila 2019 v sodelovanju z Nacionalnim Inštitutom za javno zdravje organiziral okroglo mizo lokalnih deležnikov, ki imajo v Sloveniji pomembno vlogo pri obvladovanju raka.

Okrogla miza je bila eno od petih srečanj, ki jih organizirajo partnerji projekta INTENT v petih regijah (Benečija in Furlanija Julijska krajina v Italiji, Budimpešta na Madžarskem, Brno na Češkem in Slovenija), da bi skupaj z vsemi deležniki dosegli prispevali k oblikovanju modela na bolnika osredotočene onkološke oskrbe.

Po uvodnih pozdravih generalne direktorice in strokovnega direktorja Onkološkega inštituta Ljubljana, je doc. dr. Tanja Marinko, vodja projekta INTENT na Onkološkem inštitutu Ljubljana, opisala projekt in izpostavila pomembnost onkološke oskrbe, osredotočene na bolnike.

Projektne aktivnosti za oblikovanje novega modela na bolnika osredotočene onkološke oskrbe so v polnem razmahu. Govorniki so na okrogli mizi poročali o napredku v  posameznih delovni sklopih projekta in v okviru delavnice zbrali odzive deležnikov na predstavljene rezultate.

Kot je povedal doc. dr. Tit Albreht, vodja projekta INTENT na  Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, je bila potreba po večji vpletenosti deležnikov razvidna že po analizi prvega nacionalnega programa za obvladovanje raka v Sloveniji, zato je v trenutnem nacionalnem programu poudarjen bolj vključujoč pristop, ki še posebej izpostavlja vlogo predstavnikov bolnikov. Dr. Tit Albreht je sicer v svojem predavanju primerjal zdravstvene politike v državah, ki sodelujejo v projektu.

Preliminarne rezultate ankete o pričakovanjih deležnikov do modela na bolnika osredotočene onkološke oskrbe sta posredovali Helena Požar in Helena Handukić, projektni koordinatorici na Onkološkem inštitutu Ljubljana.

V okviru delavnice so udeleženci okrogle mize, med katerimi je bilo največ predstavnikov bolnikov, razpravljali o slabostih in prednostih obstoječega modela oskrbe in o možnih predlogih za izboljšanje na podlagi njihovih lastnih izkušenj.  

Tina Lipušček, vodja komuniciranja v okviru projekta INTENT, se je v svoji predstavitvi osredotočila na komunikacijske aktivnosti v okviru projekta. Poudarila je pomembnost zagovorništva lokalnih deležnikov kot so zdravniki, managerji, predstavniki pacientov in politični odločevalci, ki lahko sodelujejo in prispevajo k boljšemu naslavljanju izzivov, s katerimi se srečuje področje onkologije in onkološki bolniki sami.

Udeleženci okrogle mize so skupaj zaključili, da lahko do modela, ki bo bolnike resnično postavljal v osrčje onkološke obravnave, pripelje le še tesnejša povezanost in koordiniran pristop vseh deležnikov pri oskrbi bolnikov.