Z znanjem do boljšega zdravja

Okrogla miza: »Kaj lahko v Ormožu s širšo okolico še naredimo za višjo odzivnost v programu SVIT?«

20. 12. 2018
V petek, 14. decembra 2018 je OE Maribor NIJZ v sodelovanju z ZD Ormož organiziral okroglo mizo na temo: »KAJ LAHKO V ORMOŽU S ŠIRŠO OKOLICO ŠE NAREDIMO ZA VIŠJO ODZIVNOST V PROGRAMU SVIT?«, ki je potekala v Viteški dvorani gradu Ormož.

Cilj okrogle mize je bil predstaviti trenutno stanje na področju delovanja Programa SVIT, poiskati načine kako zmanjšati neenakosti v odzivnosti vabljenih v Program SVIT, lastne izkušnje in primere dobre prakse na področju izvajanja programa, ki bi bili lahko koristni v okoljih z nižjo odzivnostjo. Skupaj smo poskusili poiskati odgovore na vprašanje, zakaj se nekatere skupine prebivalcev ne vključujejo oz. se manj vključujejo v Program SVIT.

Na okrogli mizi so aktivno sodelovali in podrobno predstavili svoje aktivnosti:

 • Mirko Cvetko, župan občine Sveti Tomaž
 • Alenka Simonič, dr. med., spec. družinske medicine
 • Janja Ožinger, dipl. med. sestra v patronažnem varstvu
 • Zlatka Strmšek, ambasadorka programa Svit
 • Marija Hanželj, koordinatorica programa Svit NIJZ OE Maribor

Omizje je povezovala dr. Olivera Stanojević Jerković, dr. med. spec., predstojnica OE Maribor

Ugotovitve in zaključki okrogle mize:

 • Poiskati načine kako specifične skupine ljudi (na območju Ormoža in okolice so to predvsem samski moški, ki živijo v neustreznih bivalnih okoljih, zasvojeni z alkoholom, itd.) vključiti v program. Prepričati bi jih bilo najlažje z zgodbami ljudi, ki so imeli izkušnjo z boleznijo.
 • Izredno pomembno je aktivno sodelovanje med osebnimi zdravniki, medicinsko sestro v (R)ADM in patronažno službo.
 • Izredno pomembna je vztrajnost zdravnika, medicinske sestre v ADM in patronažne sestre na terenu pri opolnomočenju neodzivnih v program.
 • Zaradi zelo nizke zdravstvene pismenosti nekaterih občanov, je pomoč in čas tako medicinske sestre v ADM kot tudi patronažne sestre izrednega pomena.
 • Močno »orodje« je prizadevna medicinska sestra v ADM, ki neodzivne večkrat pokliče ob svojem rednem delu. Patronažna sestra na terenu je pomembna avtoriteta, vendar mora najprej pridobiti zaupanje celotne družine, kar je proces.
 • Zelo pomembno vlogo imajo mediji, predvsem lokalni (KTV, občinska glasila), ki naj bi vključevali čim več zgodb navadnih ljudi z izkušnjo bolezni.
 • Potreba je po večjem številu ambasadorjev moškega spola, predvsem znanih osebnosti - županov (ljudje posnemajo sebi predpostavljene)
 • Skupnostni pristop, ki ga trenutno razvijamo v okviru projekta MoST je priložnost za še boljše vključevanje lokalne skupnosti v program SVIT.

Ob tej priložnosti sta Listino o podpori Programu Svit podpisala nova ambasadorja;

 • Mirko Cvetko, župan občine Sveti Tomaž
 • Jadranka Koban  z lastno izkušnjo z boleznijo.

Zahvalo za aktivno delo na promociji Programa Svit so prejeli:

 • Alenka Simonič, dr. med., spec. družinske medicine,
 • Pavla Govedič, dipl. med. sestra, vodja CKZ,
 • Mirko Cvetko, župan občine Sveti Tomaž.