Z znanjem do boljšega zdravja

Odzivnost v Program Svit v zdravstveni regiji Novo mesto za leto 2019

18. 02. 2020
Rak na debelem črevesu in danki je eden najpogostejših rakov, za katerega je značilno, da se bolezen razvija več let (tudi deset in več) in nima prepoznavnih znakov. Zaradi poznega odkrivanja je umrljivost za tem rakom še vedno velika, zdravljenje pa je za bolnike naporno in manj uspešno, zato omenjeni rak predstavlja velik javnozdravstveni problem. A na srečo je ta oblika raka tudi zelo dobro ozdravljiva, če jo odkrijemo dovolj zgodaj. Razvoj bolezni pa lahko celo preprečimo, če predrakave spremembe odkrijemo in odstranimo pravočasno.

Mednarodni mesec boja proti raku debelega črevesa in danke, ki ga vsako leto obeležujemo v marcu, izpostavlja pomen preprečevanja in zgodnjega odkrivanja. Meseca marca letos praznujemo tudi 11. obletnico delovanja Programa Svit, državnega presejalnega programa in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki. Preventivni Program Svit omogoča odkrivanje bolezni v zelo zgodnji fazi, ko znaki še niso očitni. Program temelji na organiziranem populacijskem presejanju, zgodnjem odkrivanju ter obravnavi predrakavih sprememb in raka  debelega črevesa in danke z uporabo presejalnega testa na prikrito krvavitev v blatu, ki mu ob pozitivnem izvidu sledi kolonoskopija. Ciljna populacija Programa Svit so moški in ženske od dopolnjenega 50. do 74. leta starosti. Več o Programu Svit si lahko preberete na spletni strani ali v Svitovih kontaktnih točkah v vseh zdravstvenih domovih.

 

V zdravstveni regiji Novo mesto se je v letu 2019 na vabilo v Program Svit odzvalo skoraj 67 % vabljenih oseb, kar je nekoliko več kot je slovensko povprečje (65,6 %).Odzivnost je bila tudi v letu 2019 pri moških nižja kot pri ženskah (pri moških je znašala 60,94%, pri ženskah 72,31%). Najvišja odzivnost med občinami v regiji je bila v občini Mirna Peč (78,48%), najnižja pa v občini Krško (60,01%). Več o odzivnosti v Program Svit v zdravstveni regiji Novo mesto si lahko preberete v Letnem poročilu o delovanju Programa Svit za leto 2019 (priloga 1).

 

 

 

 

 

Za doseganje dobrih rezultatov Programa Svit je ključnega pomena odzivnost v presejalni program ter kontinuirano osveščanje javnosti. Od leta 2011 je po podatkih Registra raka za Slovenijo viden padec pojavnosti raka debelega črevesa in danke pri celotni populaciji Slovenije, kar je zadosten dokaz, da Program Svit resnično učinkuje.