Z znanjem do boljšega zdravja

Odzivnost v Program Svit v prvi polovici leta 2016 na Koroškem

19. 08. 2016
Na Koroškem se je v prvi polovici leta 2016 na vabilo v Program Svit odzvalo 65,5 % oseb. Najvišja odzivnost v regiji je bila v občini Črna na Koroškem (69,06 %), najnižja pa v občini Ribnica na Pohorju, kjer je znašala 53,57 %. V primerjavi z lanskim letom se je odzivnost na vabila Programa Svit v povprečju povišala za okoli 5 odstotkov. Program Svit je namenjen ohranjanju zdravja, zato je pomembno sodelovanje še preden se bolezenski znaki sploh pojavijo.

Program Svit je nacionalni presejalni program za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki. Presejanje je pri tej vrsti raka posebej učinkovito, saj zgodaj odkrite primere lahko zelo uspešno pozdravimo, s pravočasnim odstranjevanjem polipov pa lahko nastanek tega raka celo preprečimo, medtem ko je pri poznem odkritju uspešnost zdravljenja bistveno manjša. Zato je cilj Progama Svit, da se vanj vključi čim več povabljenih oseb, to so moški in ženske v obdobju od 50. do 74. leta starosti, ki imajo urejeno zdravstveno zavarovanje.

Od 1.1. do 30.6.2016 so bile v program povabljene 5.703 osebe, od tega 2.885 moških in 2.818 žensk. Na vabilo se je povprečno v celotni regiji odzvalo 65,50 % oseb. Najvišja odzivnost v regiji je bila tokrat v občini Črna na Koroškem (69,06 %), najnižja pa v občini Ribnica na Pohorju, kjer je znašala 53,57 %.

V primerjavi z lanskim letom se je odzivnost na vabila Programa Svit v povprečju povišala za okoli 5 odstotkov, tako na ravni regije, kot celotne države. Na Koroškem se je odzivnost povišala v 11-ih občinah, v eni pa se je zmanjšala.

Tudi letos je moč opaziti veliko razliko med spoloma. Povprečna odzivnost je namreč med ženskami za dobrih 10 % višja, kot med moškimi.

Nacionalni inštitut za javno zdravje si tudi z ozaveščanjem javnosti prizadeva k čim večji prepoznavnosti Programa in posledično čim večji odzivnosti povabljenih. Od leta 2009, ko se je pričel izvajati Program Svit, je število novo odkritih primerov napredovale oblike raka na debelem črevesu in danki (RDČD) upadlo, povečalo pa se je število odkritih primerov v zgodnji fazi ali v predstopnji RDČD.

Na Koroškem v vseh zdravstvenih domovih delujejo tudi Svitove kontaktne točke za pomoč uporabnikom, kjer lahko vsak dobi osnovne informacije o Programu Svit in raku na debelem črevesu in danki. Zdravstveni delavci nudijo pomoč pri vključevanju v Program Svit in izvedbi posameznih korakov Programa.