Z znanjem do boljšega zdravja

Odzivnost v Program Svit v letu 2015 na Koroškem

11. 02. 2016
Program Svit je državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki. Vanj so vabljeni vsi prebivalci Slovenije med 50. in 74. letom starosti. Na Koroškem se je v letu 2015 na vabilo v Program Svit odzvalo 60,31 % oseb. Najvišja odzivnost v regiji je bila v občini Ravne na Koroškem, najnižja pa v občini Podvelka. Program Svit je namenjen ohranjanju zdravja, zato je pomembno sodelovanje še preden se bolezenski znaki sploh pojavijo.

Program Svit je nacionalni presejalni program za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki. Presejanje je pri tej vrsti raka posebej učinkovito, saj zgodaj odkrite primere lahko zelo uspešno pozdravimo, s pravočasnim odstranjevanjem polipov pa lahko nastanek tega raka celo preprečimo, medtem ko je pri poznem odkritju uspešnost zdravljenja bistveno manjša. Zato je cilj Progama Svit, da se vanj vključi čim več povabljenih oseb, to so moški in ženske v obdobju od 50. do 74. leta starosti, ki imajo urejeno zdravstveno zavarovanje.

Od 1.1. do 31.12.2015 je bilo v program Svit zdravstveni regiji Ravne na Koroškem povabljenih 11.107 oseb, od tega 5.532 moških in 5.575 žensk. Na vabilo se je povprečno v celotni regiji odzvalo 60,31 % oseb. Najvišja odzivnost v regiji je bila v občini Ravne na Koroškem (65,23 %), najnižja pa v občini Podvelka, kjer je znašala le 49,63 %.

V primerjavi s slovenskim povprečjem, kjer je odzivnost znašala  59,67 %, je povprečje koroške regije sicer za 0,6 % višje, zaskrbljujoč pa je podatek, da imamo v regiji tudi štiri občine z zelo nizko odzivnostjo (od 49,63 % do 52,6 %). Pomemben je tudi podatek, da je bila kar v desetih od skupno dvanajstih občin odzivnost večja pri ženskah, v povprečju za skoraj 8 %.

Nacionalni inštitut za javno zdravje si tudi z ozaveščanjem javnosti prizadeva k čim večji prepoznavnosti Programa in posledično čim večji odzivnosti povabljenih. Od leta 2009, ko se je pričel izvajati Program Svit, je število novo odkritih primerov napredovale oblike raka na debelem črevesu in danki (RDČD) upadlo, povečalo pa se je število odkritih primerov v zgodnji fazi ali v predstopnji RDČD.

Na Koroškem v vseh zdravstvenih domovih delujejo tudi Svitove kontaktne točke za pomoč uporabnikom, kjer lahko vsak dobi osnovne informacije o Programu Svit in raku na debelem črevesu in danki. Zdravstveni delavci nudijo pomoč pri vključevanju v Program Svit in izvedbi posameznih korakov Programa.