Sporočila za javnost

Odprtje Plaže hotela Vila Park

07. 08. 2017
Na današnjem sestanku na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, na območni enoti Koper, so bili prisotni predstavniki Agencije RS za okolje, Inšpektorata RS za okolje in naravo, Nacionalnega laboratorija za okolje in hrano, Direkcije RS za vode, Zdravstvenega inšpektorata RS, Uprave za pomorstvo, Civilne zaščite, hotelov Bernardin in Javnega podjetja Okolje Piran.

Glede na ustrezne rezultate kakovosti vode na Plaži hotela Vila Park se začasna prepoved kopanja preklicuje. Strokovnjaki so odločili, da se bo kakovost kopalne vode na omenjenem kopališču, iz načela previdnosti, spremljala dnevno do konca avgusta 2017, kar bo omogočalo v primeru poslabšanja kakovosti tudi ustrezne ukrepe, ki bodo omogočili varovanje zdravja kopalcev.

Kopališče je danes od 13. ure v celoti odprto.

Vsem, ki so sodelovali pri oblikovanju ukrepov in njihovem izvajanju, se iskreno zahvaljujemo.